Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 8

Audioguide 8

Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Ulk

Ulk

Stenbider

Stenbider

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Torsk

Torsk

Tyklæbet multe

Tyklæbet multe

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Fjæsing

Fjæsing

Fakta

LatinskTrachinus draco
Størrelse53 cm
FødeSmå krebsdyr, bundlevende dyr og fisk
HabitatSandbund og grusbund
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseMiddelhavet, Sortehavet, østlige Atlanterhav. Farvandene omkring Danmark – men ikke i Østersøen
Kort

Kend en fjæsing

Fjæsingen er lang. Den har gule, blå og grønne pletter og striber. Munden vender opad, og øjnene sidder tæt. På den korte rygfinne og på gællelåget sidder giftpigge, som fjæsingen rejser, når den føler sig truet.

Sover om dagen

Fjæsingen er aktiv om natten. Om dagen graver den sig ned – kun øjnene er fri. Om natten går fjæsingen på jagt efter bytte.

Giftig fisk

Du kan stikke dig på en fjæsing, hvis du træder på den, når du bader eller hvis du har fanget en. Det gør ondt, men er sjældent alvorligt. Fjæsingen er ikke kun Danmarks giftigste fisk – den er den giftigste i hele Nordeuropa.

En lækker spisefisk

I Danmark spiser vi ikke fjæsing – kun på Læsø. Men fjæsingen er en god spisefisk. I Frankrig og Spanien er den en delikatesse.

Fang en fjæsing

Fjæsingen er nem at fange, fordi den bider på al madding. Fisk efter den om sommeren i Kattegat. Her er den tæt på kysten. Har du øjnene med dig på en snorkeltur, kan du være heldig at se en fjæsing, der har gravet sig ned. Men pas på at du ikke stikker dig på dens giftige pigge.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet