Søstjernen: Fem arme og ingen ben

Søstjernen: Fem arme og ingen ben

Et øje på hver arm

Søstjerner er noget helt for sig. De har fem arme, ingen ben, masser af fødder og nå ja hovedet mangler. For enden af hver arm sidder et synsorgan, et primitivt øje.

Munden peger nedad, mens gattet (røven) vender opad og sidder lige i “bullseye” af søstjernen. Udtrykket: “hovedet op og benene ned” gi’r slet ingen mening, når man taler om søstjerner.

Indlagt vand og sugefødder

Søstjerner har indvendigt et netværk af vandfyldte kanaler, et hydralisk vandkanalsystem. Dette særprægede kanalsysten munder ud i utallige sugefødder.
Sugefødderne er meget fleksible. Søstjerner bevæger sig ved at strække sugefødderne ud og fæstne dem til underlaget, hvorved søstjernen kan trække sig frem. Søstjerner kan bevæge sig i alle retninger til en hver tid.

Sugefødderne bliver desuden også anvendt til fødeoptagelse. Langs sugefødderne findes en fødekanal, der sørger for, at maden bliver transporteret frem til munden.

Gi den en arm til

Ligesom firbenet kan søstjerner gendanne en tabt legemsdel. Det er således ikke fatalt for en søstjerne at miste en arm.
Faktisk kan søstjerner som en forsvarsmekanisme afsnøre en arm, hvis der er behov for det. Senere vokser en ny arm ud, der er ligeså god som den gamle.

Frem med maven

Søstjerner er rovdyr, og de lever blandt andet af muslinger. Muslingerne åbnes ved hjælp af et tålmodigt sejt træk med sugefødderne, mens søstjernen står på armspidserne i en karakteristisk stilling.

Når muslingen udmattet åbner skallerne en lille smule på klem, krænger søstjernen sin mavesæk ud og fører den ind i muslingen. Herefter udskiller den mavesaft som nedbryder muslingen, hvorefter den opsuges og fortæres.