Er der ligheder mellem søstjerner og mennesker?

Er der ligheder mellem søstjerner og mennesker?

Jeg vil gerne vide, om der er nogen som helst ligheder og fællestræk mellem søstjerner og mennesker?

Svar: Nej efter min bedste overbevisning har vi mennesker intet til fælles med søstjerner. Søstjerners fysiognomi er så gammel og fremmed for mennesker, som den næsten kan blive.

Er der særlige aspekter ved søstjernen, som er unik for denne livsform?

Svar: Søstjerner høre til en dyregruppe, der hedder pighude eller Echinodermata og den gruppe omfatter også søpindsvin, søpølse, sømus og mange flere. De lever stort set i alle have og på de fleste dybder.

Der er mange overraskende ting omkring søstjerner. Jeg nævner tre ting her:

1. Trods sit fredelige udseende er søstjernen en drabelig jæger med et hemmeligt våben. Den kan krænge sin mave ud gennem munden og fortære en musling inde i dens skaller.
Søstjernens ben er besat med sugefødder, der hæfter sig nådesløst fast til muslingen. Så snart søstjernen får fat, begynder den at trække, indtil muslingens lukkemuskel bliver træt og åbner skallerne en smule på klem.
Derefter vender søstjernen vrangen ud på sig selv og klemmer sin mave ind gennem sprækken. Fordøjelsesenzymer opløser muslingen inde i dens hjem, og kun de tomme skaller bliver tilbage (se video).

2. En anden ting, som gør pighuderne interessant er, at de er de eneste hvirvelløse dyr, der har et indre skelet. Skelettet består af løst sammenhæftede kalkplader, der evt. kan være forsynet med pigge.

3. I 2015 opdagede 2 biologistuderende, at søstjerner kan skubbe ting gennem huden uden at få sår (se video).

Er der evolutionshistorisk noget at bemærke ift. søstjernen? 

Svar: Pighuderne er en meget gammel dyregruppe. Der er fundet fossiler, der stammer helt tilbage fra før Precambrian altså mere end 2500 millioner år siden, det betyder, at de som dyregruppe er meget ældre end de fleste andre dyr. De har selvfølgelig ændret sig siden den tid, men de kan stadigvæk genkendes, når de findes som fossiler. De fossiler vi finder flest af er søpindsvin.

Med venlig hilsen
Lars Skou Olsen
Kurator på Den Blå Planet


Måske går du også og undrer dig over fiskenes liv, hvad de kan, og hvordan de fungerer. Her kan du stille spørgsmål om alt til Den Blå Planets eksperter. Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden og på Twitter
Send dit spørgsmål til: brevkassen@denblaaplanet.dk.