Norden har fået mere fokus på plastik i havene

Norden har fået mere fokus på plastik i havene

De nordiske miljøministre er blevet enige om at sætte fokus på plastaffald og mikroplast i havene.

Plasticposer, gamle sodavandsflasker og andet plastaffald havner i havene i store mængder, og mikroplast ender i fisk og andre havdyr. En rapport fra World Economic Forum og Ellen MacArthur Foundation forudsiger på baggrund af en række data om den stigende efterspørgsel på plastik, at vi hvert eneste minut tømmer, hvad der svarer til en skraldebil fyldt med plastik i havet. I 2050 vil 20 procent af vores olieforbrug gå til at producere plastik, og mængden af plastik i verdenshavene vil vægtmæssigt overstige mængden af fisk.

Støt kampen for et hav uden plastik

Plastproblemet skal løses internationalt

Den enorme plastikforurening i verdenshavene er et miljøproblem, som de nordiske landes miljøministre har givet håndslag på at arbejde sammen om. I en pressemedelelse siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen:

– Plast i havet er et kæmpe globalt problem uden nemme løsninger, og det kræver internationalt samarbejde. Derfor går vi nu sammen med de andre nordiske lande om at sætte fokus på problemet. Blandt andet vil vi gøre en fælles indsats for at løfte dagsordenen på FN’s store miljømøde i maj, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

FN’s miljømøde UNEA-2 løber af staben i Nairobi, Kanya, d. 23.-27. maj.

De nordiske lande vil også arbejde for, at der kommer en stærk europæisk indsats mod plast i havene.
– Det er en del af dagsordenen om cirkulær økonomi, som vi allerede støtter. EU arbejder med en cirkulær økonomipakke, og vi vil nu skrive et fælles brev fra de nordiske lande til Kommissionen for at understrege, hvor vigtigt det er, at pakken bidrager til at løse plastproblemet. Det betyder ikke, at vi ikke selv skal gøre noget. Vi arbejder aktivt med løsninger her i Danmark, hvor vi blandt andet har støttet forsøg med at rense spildevand for mikroplast, siger Esben Lunde Larsen.

På Den Blå Planet følger vi arbejdet med at fjerne plast i verdenshavene tæt.

Læs om Den Blå Planets samarbejde med Plastic Change.