Et samarbejde på tværs af to verdensdele

Et samarbejde på tværs af to verdensdele

Ofte kan små ting gøre en stor forskel. Den Blå Planet har med små ændringer givet dyrene i Kenya meget bedre muligheder for fremtiden.

Den Blå Planet har for nylig været i Kenya for at studere den nye farvevariant af zebrahajen, men heldigvis var der også tid til andre ting: Nemlig at hjælpe Kenya Tropical SeaLife Center, så dyrenes livsvilkår bliver forbedret.

Optimering og udvikling gavner dyrene

Kurator Lars Skou Olsen og dyrlæge Kasper Jørgensen gennemgik faciliteterne hos KTSC. Sammen kom de frem til en række forskellige områder, hvor det var muligt at forbedre faciliteterne.

Et af disse områder var, hvordan vandet i akvarierne blev renset. Proceduren blev ændret, så vandkvaliteten blev forbedret, og for dyrene betyder det bedre livsvilkår.

Fodringen blev også optimeret, så de forskellige arter får en mere hensigtsmæssig foder – altså foder som er artsspecifik.

Det er ting, man tager som givet i Danmark, men situationen kan være en anden i Kenya, og ofte er de små ting som gør en stor forskel.

Gør en forskel for lokalmiljøet

En af grundene til, at Den Blå Planet er glad for samarbejdet med KTSC er, at de er med til at gøre en forskel for lokalmiljøet – og for den lokale økonomi i Kenya.

Når KTCS eksempelvis skal fange en ægte kejserfisk skal det ske uden at skade hverken dyret, havbunden ved at dynamitfiske eller ved overfiskeri.

I stedet hjælper KTSC ved oplysning og uddannelse de lokale dykkere til at fange fiskene på den mest hensigtsmæssige måde.

Hvis det er en større opgave, som f.eks. en haj, så erhverver man de lokale fiskere. På den måde støtter man også op om lokalmiljøet og økonomien på én gang.

En månedsløn for én fisk

En af måderne at engagere de lokale fiskere på er, at man tilbyder at købe de fisk som de indfanger. I stedet for at de overfisker, kan de få til opgave at fange en special fisk, som KTSC køber – og det kan være en god forretning for de lokale. De kan nemlig få hele deres månedsløn ved at sælge bare én fisk!

Det betyder, at mange lokale fiskere har specialisereret sig i at fange bestemte arter efter aftale med KTSC.

Nye krav til gavn for dyrene

I slutningen af 2016 udgav den europæiske organisation for akvarier, EUAC, nye retningslinjer for, hvilken hensyn man skal tage, når man importere et havdyr.

Retningslinjerne er lavet, så man tager mest muligt hensyn til dyrene, men Den Blå Planet er heldigvis på forkant med anbefalingerne. Inden de blev offentliggjort, tog vi selv initiativ til at udvide og forbedre samarbejdet med Kenya Tropical SeaLife Center.

Det har medført nye procedurer, der kommer dyrene til gode, og vi har hver uge kontakt til centeret i Kenya for at følge op og vurdere, om der er andre ting, der skal ændres.