Akvariefilosof på åletogt

Akvariefilosof på åletogt

Jeg er på mit livs første togt. Hverken for at hævne eller for at plyndre, men for at fortælle hjem – om en ubegribelig skabning og jagten på at opklare dens mysterium. Udenfor mit koøje svajer Bermudas høje palmer, men om få timer stævner vi ud – vi skal krydse Atlanten i den gådefulde åls tjeneste.

Som filosof er og bliver jeg en underlig fisk blandt garvede søulke. Men også en spørgelysten flue på væggen i skibets laboratorium, hvor et internationalt forskerhold pukler i døgndrift, optændt af et akut problem.

Ålen er mere truet end pandaen

Bestanden af europæisk ål er svundet til en brøkdel af fordums styrke. I 1976 fangede man ca. 3 mia. af de spøgelseslignende glasål (åleyngel) alene i Loire-floden, Frankrig. I dag ankommer kun 2-10 % af denne mængde helt unge ål til Europas kyster. På IUCNs røde liste er ålen nu mere truet end pandaen.

Læs også: Kun en tåbe frygter ikke (Sargasso)havet 

Ålen: et afkast af jordens indvolde.

Men hvordan kan det overhovedet gå til? Ålen er velkendt på frokostbordet, og har været spist i Danmark gennem årtusinder. Alligevel ved vi langt fra nok om dette sky og forunderlige dyrs livscyklus. Dog mere end filosoffen Aristoteles, der troede, ål opstod som et afkast af jordens indvolde.

Han havde nu ret i, at ålelarverne vælter op af dybet uden det mindste spor af mor og far. Det sker oven i købet kun i Sargassohavet – øst for Bermuda. Her om bord siges der et højtideligt “ål” under måltiderne. For lykkes det endelig at fange en gydemoden ål, vil det være et syvmileskridt for forskningen. Og dermed for vores evner til at redde ålen.

Dansk Åleekspedition 2014 ledes af DTU Aqua, og foretages med havundersøgelsesskibet Dana – Danmarks største af sin slags. Turen går til Sargassohavet, hvor ålen har sine gydepladser og deres larver derfor kan fanges og undersøges for næring, spredning og eventuel påvirkning af klimaforandringer.

Dansk Center for Havforskning og Carlsbergfondet har financieret ekspeditionen, der kan følges Facebook og via DTU Aquas ekspeditionssite.

Daniel Flendt Dreesen er cand. mag. i Fransk og Filosofi. Til daglig arbejder han som teamleder for fortællerne, Den Blå Planets formidlingsafdeling.