Videnskab & naturbevarelse

Videnskab & naturbevarelse

Pandemien er årsagen til, at Den Blå Planet i 2021 har haft færre ressourcer til videnskabeligt arbejde og naturbevarelse.

Pandemien er årsagen til, at Den Blå Planet i 2021 har haft færre ressourcer til videnskabeligt arbejde og naturbevarelse.

Køge Bugt Stenrev

Den Blå Planet støtter foreningen Køge Bugt Stenrev, som er en frivillig forening, der arbejder for genopretning af livet under havoverfladen via etablering og vedligeholdelse af stenrev i Køge Bugt.

Et stenrev er en konstruktion af sten under vandet, der fungerer som fæstningsmedie for de tangplanter som kræver en fast overflade at gro på, da de ikke kan vokse i blødt mudder eller sandbund. Et stenrev kan derved med tiden tilbyde gydepladser, skjulesteder, spisekamre og opvækstmuligheder for mange forskellige livsformer, både de stationære og fastsiddende organismer såsom tang, alger og muslinger, samt de mobile og frit svømmende dyrearter som fisk, rejer og bløddyr. Der findes mange stenrev i de danske farvande af naturlig oprindelse, men grundet mange års opfiskning af sten fra havbunden er der stor mangel på sådanne levesteder for det marine liv, især i Køge Bugt, hvorfra det skønnes at 70.000 tons sten er blevet fjernet gennem tiden.

Det er vigtigt for Den Blå Planet at støtte og involvere sig i projekter, der arbejder proaktivt for at gavne biodiversiteten, forbedring af vandkvaliteten og en forbedret og øget kystsikring.

Andre tiltag

Den Blå Planet samarbejder med Danmarks Naturhistoriske Museum om udsættelse af pighvarrer med det formål at nedbringe bestanden af sortmundede kutlinger, der udgør en risiko for det naturlige kysthabitat i Guldborgsund. Den Blå Planet lagde faciliteter til opdræt af pighvarrer, der derefter blev sat ud i Guldborgsund og minimerede bestanden af sortmundede kutlinger. Derudover støtter Den Blå Planet økonomisk et projekt til bevarelse af filippinske ferskvandskrokodiller, der er en meget truet dyreart.

 

< TILBAGE TIL INDHOLDFORTEGNELSEN