Skoletjenesten

< TILBAGE TIL INDHOLDFORTEGNELSEN

Skoletjenesten 2021

 

Det forgangne år i Skoletjenesten på Den Blå Planet har været meget præget af pandemien, hvor skiftende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne gjorde det svært at tilpasse undervisningen i forhold til de gældende regler. Skoletjenesten har derfor været nedlukket i samme perioder som Den Blå Planet.

Da vi endelig kunne byde skoleklasserne velkommen tilbage efter genåbningen i maj 2021, var interessen heldigvis stor. Sensommeren bød på mange skolebesøg med undervisning, og især ungdomsuddannelserne viste stor interesse for tilbuddene. Stigningen af elever på undervisningsforløb for ungdomsuddannelserne var på ca. 70 % sammenlignet med andet halvår 2019.

Efter nogle rigtig gode måneder i sensommeren bød efteråret desværre igen på nye restriktioner og 2021 sluttede med en tredje pålagt nedlukning.

 

Coronasituation har haft stor påvirkning på vores undervisning og aktiviteter. Det har betydet at meget af vores udviklingsarbejde er blevet udskudt. Heldigvis har året også budt på positive oplevelser og udvikling af ny undervisning til særudstillingen. Desuden har vi endelig fået opstartet evaluering af vores undervisning.

– Amalie Auvnsø Dahl, afdelingsleder for Skoletjenesten på Den Blå Planet

 

 

I forbindelsen med genåbningen i maj 2021 udviklede Skoletjenesten to undervisningstilbud til udskolings- og gymnasieelever vedr. særudstillingen ”Havet for længe siden”, der sætter fokus på havets vigtige rolle som livsskabende miljø og beskriver havets historie. Undervisningen til udskolingen tager udgangspunkt i et eksisterende forløb, hvorimod der til gymnasierne blev udviklet et digitalt forløb, som eleverne kan bruge på egen hånd i udstillingen. Elevernes opgavebesvarelse tager udgangspunkt i udstillingens modeller og grafikker, heriblandt den naturtro Megalodon i størrelse 1:1. Eleverne tilgår materialet via vores hjemmeside og besvarelserne munder ud i en digital rapport. Det er særdeles positivt med endnu et undervisningstilbud til især gymnasierne, da det er en af de målgrupper, Den Blå Planet gerne vil have endnu bedre fat i.

Besøgstal for 2021

Skolebesøg med undervisning i 2021:

6.615 elever + 690 lærere

Skolebesøg på egen hånd i 2021:

5.769 elever + 908 lærere


< TILBAGE TIL INDHOLDFORTEGNELSEN