< TILBAGE TIL INDHOLDFORTEGNELSEN

Møder, Events & Rundvisninger

2021 i Møder, Events og Rundvisninger har i sagens natur været præget af nedlukningerne, hvor det som følge af coronarestriktionerne ikke har været muligt at gennemføre erhvervsarrangementer i størstedelen af året. Men siden slutningen af maj 2021, hvor Den Blå Planet genåbnede – og i særlig høj grad fra august og frem til nedlukningen i december – har Den Blå Planet mærket den markante efterspørgsel efter møder og events, som hele eventindustrien oplevede i den periode. Det betød at afdelingen, til trods for en væsentlig kortere tidsfrist til salg og koordinering af erhvervsarrangementerne, alligevel opnåede omtrent samme niveau som tilsvarende periode før pandemien.

 

I dialogen med virksomhederne mødte man stor forståelse for Den Blå Planets økonomiske situation, og flere ytrede, at de direkte ønskede at støtte ved at lægge et arrangement på Den Blå Planet.

– Jonas Sommer, salgs- og arrangementskoordinator

 

Det har været en ualmindeligt positiv oplevelse, og er en direkte konsekvens af, at presseomtalen og andre kampagner, som blev gennemført i 2021, har virket. Danske virksomheder ønskede at støtte gennem køb af erhvervsarrangementer. I løbet af sidste halvdel af 2021 lykkedes det derfor Den Blå Planet at afholde flere store arrangementer med en række store virksomheder.

 

 

< TILBAGE TIL INDHOLDFORTEGNELSEN