Formidling

Formidling

2021 var året, hvor den levende formidling på Den Blå Planet igen var præget af Corona. For hvordan fortæller vi vores gæster de gode historier, hvis vi ikke kan samle dem i større grupper og i øvrigt kun må møde dem i begrænset omfang? Den audioguide, der i 2020 viste sig at være en stor succes, har vi styrket, og både den danske og engelske samt børneudgaven er blevet brugt flittigt. Audioguiden indeholder forunderlige historier om akvariets beboere. Historier, der førhen blev fortalt gennem den mundtlige formidling.

Men ikke al formidling er foregået digitalt. I perioder hvor forsamlingsforbud har umuliggjort speaks og fodringer, har vores fortællerteam været til stede og lavet spontan pop-up-formidling for mindre grupper via små rundvisninger samt fodring og aktivering af nogle af vores dyr.

 

“Den spontane pop-up-formidling har betydet, at formidlerne alligevel har kunnet udfylde deres rolle som gentle(wo)man, og har givet gæsterne mindeværdige historier og oplevelser med hjem fra deres besøg på Den Blå Planet.”

Sara Ernst Kalkerup, afdelingsleder for Formidling og Udvikling

 

 

Pausefisk

Når akvariet var pålagt lukket og gæsterne ikke kunne komme til os, måtte vi finde på måder at komme hjem til dem. Derfor kunne man hjemmefra følge med direkte fra Den Blå Planets Koralrev, Oceantank og Arapaimaanlæg. Disse “live” pausefisk kunne tilgås via Den Blå Planets YouTube-kanal, og gav folk en mulighed for at kigge direkte ind i havets forunderlige univers hjemme i stuerne under coronanedlukningerne


Havet for længe siden

Formidlingen af vores store særudstilling ”Havet for Længe Siden”, har både været rettet mod børn og voksne. I højsæsoner og weekender har vi haft en fast bemanding i udstillingen, der har besvaret gæsternes spørgsmål, og stået klar til at øse ud af deres viden målrettet imod de forskellige gæstesegmenter. Med udviklingen af et aktivitetshæfte, har vi kunnet aktivere børn i udstillingen. I hæftet er der opgaver, der kun kan løses hvis man går på opdagelse og iagttager udstillingens modeller. Det har dannet fundament for dialog og overvejelser over fortidsdyrenes udseende og slægtskab til nutidens dyr.

I aftentimerne besøges Den Blå Planet hovedsageligt af et mere voksent gæstesegment. For også at engagere dem i vores særudstilling, udviklede vi en særrundvisning som et gratis tilbud. Den går i dybden med nogle af udstillingens temaer som evolution og masseudryddelser. Gæsterne blev i små grupper i følgeskab med en formidler guidet igennem havets utrolige historie og præsenteret for deres egen forfader; Fisken.

 


Blå Nørd

I forbindelse med en nedlukning udviklede formidlingsafdelingen på Den Blå Planet et helt nyt koncept på YouTube: Blå Nørd. Det er en videoserie, der har til formål at forstærke børneformidlingen på Den Blå Planet, og dermed skabe nysgerrighed til akvariet og dets beboere. Den henvender sig til børn i alderen 6-12 år og er et supplement til den øvrige digitale formidling, som henvender sig til voksensegmentet via Facebook og det ugentlige nyhedsbrev. I løbet af 2021 optog vi 13 afsnit, der resulterede i mere end 50.000 views.

Blå Nørd er underholdning med læring, hvor Den Blå Planets fortællere undrer sig over forskellige dyrs egenskaber, naturfænomener og myter fra livet under overfladen. De blå nørder undersøger temaer på en underholdende måde, som lever op til præmissen ved YouTube; Det skal være fængende for ellers er man hurtigt videre. Børn vil kunne finde svar på de oftest stillede spørgsmål, som de har ved et besøg på Den Blå Planet.

 

 

 

 

< TILBAGE TIL INDHOLDFORTEGNELSEN