< TILBAGE TIL INDHOLDFORTEGNELSEN

Direktørens beretning

 

2021, endnu et turbulent år i coronaens tegn. Året startede for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium med 140 påtvungne lukkedage. 140 dage uden gæsteindtægter, men med høje faste udgifter. 140 dage, hvor fokus var på overlevelse i stedet for på gæster og formidling.

Min vigtigste opgave har været at finde de midler, der skulle til for at driften kunne opretholdes og Den Blå Planet kunne komme ud på den anden side af pandemien som going concern selv efter både anden og tredje coronabølge. Sent på foråret 2021 fik vi beskeden om, at vi i modsætning til 2020 ikke var en del af statens sommerstøttepakke. Situationen krævede, at vi gjorde noget, der skilte os ud fra mængden af kriseramte virksomheder, hvis jeg skulle finde de nødvendige midler.

En af de helt store udfordringer efter genåbningen i maj var fraværet af internationale turister i Danmark. Før Covid-19 var ca. 60% af vores gæster fra udlandet, og derfor var det nu bydende nødvendigt at råbe danskerne op. Det blev grundstenen til en temmelig utraditionel kampagne på sociale medier, hvor vi ændrede fokus fra at opfordre til donationer til i stedet at anspore danskerne til at komme på besøg med familie og venner.

Det blev en kæmpe succes, som resulterede i rekordhøje besøgstal af danskere og en hidtil uset opbakning i befolkningen, som understregede det, vi hele tiden har vidst, nemlig at Den Blå Planet er danskernes akvarium og en del af vores identitet.

Kampagnen medførte udover høje gæstetal også at pressen fik fokus på vores situation. Den øgede taletid brugte jeg på at adressere nogle af de punkter, som er essentielle for forståelsen af, hvordan Den Blå Planet drives. Jeg fik formidlet at – modsat hvad mange tror – Den Blå Planet ikke er en statsbetalt attraktion, men en erhvervsdrivende fond, der lever af billetindtægter. Jeg fik også gjort klart, at vi har nogle faste udgifter, som ikke kan elimineres bare fordi vi er pålagt lukket for gæsterne. Dyrene skal stadig passes, akvarierne skal stadig bruge vand, og pumperne bruger stadig strøm.  Vi går naturligvis aldrig på kompromis med dyrenes velfærd.

En af de allerstørste poster på budgettet er elregningen. Med de meget høje stigninger på elpriser, som vi har set i slutningen af året, og som vi forventer strækker sig langt ind i 2022, er denne post blevet endnu større. Jeg har plæderet for, at politikerne hjælper os ved at nedsætte elafgiften til EU’s minimumsniveau, hvilket vil være en kæmpe hjælp for alle landets akvarier: Indtil videre har det dog været uden resultat.

Heldigvis har flere danske fonde været lydhøre overfor vores behov for hjælp, og vi har modtaget ekstraordinær støtte til både elregningen samt driften, hvilket har været stærkt medvirkende til, at vi er kommet igennem 2021 med skindet på næsen. På trods af at mit opråb om elafgiften ikke blev hørt, lykkedes det mig alligevel at få politikerne i tale, og jeg har i årets løb haft en god og konstruktiv dialog med mange politikere fra begge sider af folketingssalen. Det mundede sidst på året ud i en ekstraordinær bevilling på finansloven 2022 på 11,5 mio. kr., som gør at vi går ind i 2022 med forventning om, at vi klarer os igennem krisen. Der er stadig udfordringer på vejen, men det er med optimisme, at vi tager afsked med 2021. Vi ser frem mod et år, hvor vi forhåbentlig kan fokusere på det, der er vores kernekompetencer; at levere engageret og god formidling af viden om livet i verdens floder og have, som er så vigtige for miljøet og for vores forståelse af klimaforandringer, menneskeskabte problemer og udfordringer for klodens fisk, dyr og vandmiljøer. Alt det, som vi alle kan studere, iagttage og lære om på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium i København.

Tusind tak til alle vores gæster for at besøge og støtte os i det forløbne år, både de mange førstegangsbesøgende og de trofaste gæster, der igen har besøgt os i 2021.

Selvom vi kun har haft mulighed for at holde Den Blå Planet åben i 212 dage i 2021, mod normalt 365 dage, har vi i gennemsnit haft 1.246 gæster pr. dag, hvilket er 12% flere end året før. Vi har ligeledes set en stor fremgang i antallet af solgte årskort til næsten 18.000 i 2021. En stigning på mere end 30% i forhold til året før.

Afslutningsvis er det vigtigt for mig at takke alle dem, som har gjort det muligt for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium at komme gennem 2021 og den helt ekstraordinære krise vi har stået i. Det har været opløftende at se hvordan de oprindelige parter bag Den Blå Planet, sponsorer, fonde og privatpersoner har støttet os, ligesom vi naturligvis er taknemlige for statens kompensationspakker under hele pandemien. Derudover har vores dygtige medarbejdere udvist enestående engagement og forandringsparathed når de har skullet ændre arbejdsgange med et øjebliks varsel pga. nye eller ændrede coronarestriktioner, og har skullet tilpasse sig nye måder at arbejde på, fordi organisationen er blevet skåret helt ind til benet under krisen. Jeg glæder mig til at tage hul på 2022 med så dedikerede folk ved min side.

 

De bedste hilsner
Jon Diderichsen, direktør

 


Kilde: Den Blå Planets Facebook, 10. december 2021

 

 

 

< TILBAGE TIL INDHOLDFORTEGNELSEN