Mellemtrin

Tema i udstillingen

Vælg et tema og besøg Den Blå Planet, hvor du formidler den spændende faglige viden for dine elever. Temaet guider jer rundt til flere udvalgte akvarier hvor du, sammen med dine elever, oplever dyrene på tæt hold og bliver klogere på biologiske sammenhænge.

Skindet bedrager

Hud kan have mange forskellige udformninger og for de fleste fisk er huden dækket af skæl. Skæl giver mange fordele, når man lever i vand. For eksempel virker skællene som et beskyttende lag for fisken og er samtidig med til at gøre fisken smidig og strømlinet, når den skal svømme hurtigt gennem vandet. Fiskeskæl er dog langt fra den eneste hudtype, som man finder hos dyr, der lever i vand. Der er mange vandlevende dyr med helt andre hudtyper, som giver andre særlige fordele til et liv på og under overfladen.

I dette tema kommer du og din klasse til at se fire forskellige dyr og I vil lære om, hvordan deres hud er tilpasset til livet i vandet.

Målgruppe: 1. – 6. klasse
Læringsmål

 • At eleverne får indsigt i forskellige tilpasninger til livet på og i vand.

Læs materialet og download som pdf.

 

Danske havdyr

Hvorfor tage hele vejen til de varme lande for at se spændende dyr? Det danske hav gemmer på mange fascinerende arter, der slet ikke er så kedelige som man måske kunne tro. Det er nogle af disse interessante dyr, I skal studere nærmere på i dette tema.

I dette tema kommer du og din klasse til at se fire forskellige dyr og I vil lære om deres spænde liv i de danske farvande.

Målgruppe: 1. – 6. klasse
Læringsmål

 • At eleverne får indsigt i udvalgte dyr, der lever i de danske farvande.

Læs materialet og download som pdf.

 

Yngelpleje – og mangel på samme

Mennesket passer og plejer deres yngel (børn) i rigtig mange år, før de får lov at stå på egne ben. Men sådan er det ikke for alle dyr. Blandt fisk er der udviklet mange forskellige ynglepleje-strategier, alle sammen med det formål at sikre den største overlevelse. Nogle fisk får få unger og passer dem til de er store nok til at kunne klare sig selv, mens andre fisk overlader millioner af befrugtede æg til sig selv.  Begge dele er forbundet med fordele og ulemper.

I dette tema kommer du og din klasse til at se fire forskellige dyr i udstillingen og I vil lære om de forskellige måder, de passer på deres afkom.

Målgruppe: 1. – 6. klasse
Læringsmål

 • at eleverne får indsigt i forskellige strategier dyr bruger for at sikre det største antal overlevende unger og hvad fordelene er ved de forskellige strategier.

Læs materialet og download som pdf.

 

Undersøgelser i udstillingen

Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere fiskene og finde ud af nogle aspekter af, hvordan og hvorfor fisk ser ud, som de gør.

Fuld fart frem

Bruger alle fisk deres finner på samme måde? Hvilke finner bruger fisk til af få fart på?
Har formen af halefinnen betydning for fiskens fart. Er fiskens form vigtig for fiskens fart?
I dette forløb skal eleverne observere på benfisks morfologi. Alle fisk er benfisk,
undtagen hajer, rokker og havmus som er bruskfisk. Observationen har fokus på kropsform og symmetriske halefinner hos benfiskene.

Målgruppe: 3. – 6. klasse
Varighed: 90 minutter
Læringsmål

 • eleverne skal lave enkle systematiske observationer.
 • eleverne skal beskrive, hvordan fisk svømmer ud fra observation og klassifikation af fisk.
  med symmetrisk halefinneform (morfologi).

Læs materialet og download som pdf.

 

En ordentlig mundfuld

Fisk spiser andre fisk, bløddyr, krebsdyr og plankton, men hvor finder fisk, det de spiser? Hvis der er forskel på, hvor fisk finder deres mad, er der så også forskel på fiskenes munde? Kan man ud fra fisks munde finde ud af, hvor fiskene lever?

I dette forløb skal eleverne observere fisks morfologi, med fokus på munde.

Målgruppe: 3. – 6. klasse
Varighed: 90 minutter
Læringsmål

 • eleverne skal lave enkle systematiske observationer
 • eleverne skal beskrive beskrive, hvor fisk finder deres føde ud fra observation og klassifikation af fiskenes mundplacering (morfologi).

Læs materialet og download som pdf.

 

Projekt FiSK

Brug særudstillingen “Det levende køkken” i forbindelse med undervisningen ved jeres næste besøg på Den Blå Planet.

Brug “Det levende køkken” i undervisningen

Som lærer til en mellemtrinsklasse, kan du bruge “Det levende køkken” i undervisningen i både madkundskab og natur/teknologi. Brug lærervejledningen til at se, hvordan du kan forberede eleverne hjemme på skolen inden besøget på Den Blå Planet, samt hvordan I kan bruge udstillingen under besøget.

Målgruppe: 4. – 7. klasse
Varighed: 
2 lektioner på skolen, 90 minutter på Den Blå Planet
Understøtter følgende Forenklede Fælles Mål: Kommer snart!
Læringsmål

 • At eleverne får viden om fisk betydning for sund levevis.
 • At eleverne får færdigheder til at vurdere fisk ud fra bæredygtighed.

Læs mere om Projekt FiSK – Det levende køkken.