Våra djur

Välj zon

Nordliga sjöar och hav

Oceanen

Tropiska sjöar och floder

Välj akvarier

Vattenhålet

Näckrosor

Den breda bäcken

Dansk sjö

Dansk å

Dansk skogssjö

Sill i Öresund

Stenrev i Öresund

Gömställen på havsbottnen

Sandbotten

Ålgräs i Öresund

Färöisk fågelklippa

Välj art

Välj en art för att läsa mer


Lunnefågel

Lunnefågel

Blågylta och Rödnäbba

Blågylta och Rödnäbba

Berggylta

Berggylta

Torsk

Torsk

Gråsej

Gråsej

Skäggtorsk

Skäggtorsk

Havskatt

Havskatt

Europeisk ål

Europeisk ål

Havsål

Havsål

Rödspätta

Rödspätta

Skrubbskädda

Skrubbskädda

Piggvar

Piggvar

Europeisk ål

Europeisk ål

Fakta

LatinsktAnguilla anguilla
Storlek134 cm
MatFisk och bottendyr
LivsmiljöLängs kusterna, i de största sjöarna och i de minsta diken.
IUCN

Akut hotad

Den europeiska ålen är en starkt hotad art. Det betyder att det är stor risk för att den utrotas i naturen. Ålbeståndets nedgång beror på överfiske, föroreningar och förstörda livsmiljöer. Ät inte ål Än är det inte olagligt att sälja ål, men många mataffärer har ändå slutat sälja den. Den Blå Planet rekommenderar att du varken köper eller äter ål.

PlatsÅlen är utbredd i större delen av Europa.
Karta

En slemmig en

Ålen är lång, slemmig och har mycket små fjäll. Den simmar genom att slingra kroppen från sida till sida. Ålen är tålig. Den lever i både saltvatten och sötvatten och kan till och med klara sig på land om det är fuktigt och svalt.

Aktiv i mörkret

Ålen tycker inte om ljus. Därför gömmer den sig på dagen mellan vattenväxter, stenar och rötter eller gräver ner sig i dyn. När det blir mörkt går den på jakt efter mat.

Ålens fantastiska förvandling

Ålens liv omges av mystik. Dess liv börjar med en simtur på 600 mil från Sargassohavet till uppväxtområden i Europa och Nordafrika.Som vuxen, återgår tillbaka till Sargassohavet för att leka.

Ägg

Man har aldrig hittat ålägg i Sargassohavet utan all kunskap kommer från undersökningar i laboratorier. Storlek: 0,1 cm. Larv

Ållarven är bladformig. Den driver med havsströmmarna mot Europas och Afrikas kuster – en resa som tar 1–2 år. Man vet inte vad de äter under tiden. Storlek: 1–10 cm. Glasål

Larven förvandlas till en genomskinlig glasål vid Europas kuster. Där letar den sig upp i floder och åar. Varje år fångas 50–100 miljoner glasålar in för odling. Storlek: 5 cm. Gulål

I sötvattnet får glasålen gul buk och kallas gulål. Så ser den ut i ungefär 10 år och sedan blir den könsmogen. Storlek: upp till 135 cm. Blankål

Den könsmogna ålen har svart rygg, blank buk och stora ögon och slutar äta. Den lämnar sjöar och vattendrag och sätter kurs mot Sargassohavet. Storlek: upp till 135 cm Lekål

Ålen leker någonstans i Sargassohavet, men ingen har någonsin lyckats fånga en lekål trots många försök.

Havsbiologen Johannes Schmidt

1915–1920 beskrev den danske havsbiologen Johannes Schmidt för första gången ålens mystiska livscykel. Han fångade ett stort antal ållarver på olika platser i Atlanten. De minsta larverna hittade han i Sargassohavet. Schmidt drog därför slutsatsen att ålens lekplats måste vara där.

Den Blå Planet på ålexpedition

Våren 2014 deltog en medarbetare från Den Blå Planet i DTU Aquas ålexpedition med havsforskningsfartyget Dana tillsammans med forskare från hela världen. Resan gick till Sargassohavet – ålens lekområde – på jakt efter lekålar och ållarver och för att undersöka om klimatförändringarna påverkar ålen. De lyckades inte fånga en enda lekål.

Utflykt

Du kan stöta på ålen överallt i de danska farvattnen och vattendragen – längs kusterna, i de största sjöarna och i de minsta dikena.


Havsutter

Rev i Stillahavet

Ett hav av plast

Kusten i Stilla havet