Våra djur

Välj zon

Nordliga sjöar och hav

Oceanen

Tropiska sjöar och floder

Välj akvarier

Vattenhålet

Sjön

Den breda bäcken

Välj art

Välj en art för att läsa mer


Daphnia

Daphnia

Abborre

Abborre

Bergsimpa

Bergsimpa

Storspigg

Storspigg

Större dammussla

Större dammussla

Guldfisk

Guldfisk

Koi karp

Koi karp

Groplöja

Groplöja

Flodkräfta

Flodkräfta

Bitterling

Bitterling

Sandkrypare

Sandkrypare

Daphnia

Daphnia

Fakta

LatinsktDaphnia sp.
Storlek0.5 cm
MatVäxtplankton
LivsmiljöSjöar och dammar
IUCN

Ej bedömd

PlatsGlobal, för utom Australien
Karta

Litet kräftdjur

Dafnien är ett litet kräftdjur med genomskinligt skal som gör att den är svår att upptäcka för dess fiender. Den lever av små alger som den suger in i munnen genom att skapa en vattenström med sina ben.

Hjälm och tagg

I sjöar med mycket småfisk utvecklar dafnier en hög spetsig hjälm uppe på huvudet och en lång tagg på bakkroppen. Taggarna gör det svårt för småfiskar att svälja dafnien. Dafnien gör sig av med sitt försvar igen om fiskarna försvinner.

Jungfrufödsel

Hos dafnierna är det honorna som regerar under större delen av året. De får ungar utan att det finns några hanar närvarande, och de får endast honor. Detta kallas för jungfrufödsel. Först under sensommaren börjar de att producera hanar som de kan para sig med.

Litet men viktigt djur

När det finns många dafnier på en plats kan de äta upp 30 % av algerna i en sjö på en enda dag. Alger kan vara ett problem i förorenade sjöar, där de i stora mängder gör vattnet grumligt och förbrukar syret i sjön. Dafniens goda aptit håller därför efter algerna, till glädje för djurlivet i sjön.


Dansk sjö

Dansk å

Dansk skogssjö

Sill i Öresund

Stenrev i Öresund

Gömställen på havsbottnen

Sandbotten

Ålgräs i Öresund

Färöisk fågelklippa

Havsutter

Stillahav bläckfisken

Stille havs havskatt

Amerikansk hummer