Styrelse

Medlemmar av styrelsen för Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

Flemming Tomdrup
Professionell styrelseledamot

Thomas August Kiørboe
Forskningsprofessor

Jørgen Honoré
Professionell styrelseledamot

Henrik Zimino
Kulturutskottets ordförande och tidigare borgmästare i Tårnby kommun

Thomas Martinsen
Partner Implement Consulting Group

Anja Cetti Andersen
Professor i Offentlighedens Forståelse for Videnskab og Teknologi

Jonas Amund Zingenberg
Medarbetarvalda

Kasper Jørgensen
Medarbetarvalda