Styrelse

Medlemmar av styrelsen för Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

Ordförande: Niels Axel Nielsen
Koncerndirektör DTU, Cand. Stat.

Flemming Tomdrup
Professionell styrelseledamot

Thomas August Kiørboe
Forskningsprofessor

Jørgen Honoré
Universitetsdirektör

Henrik Zimino
Borgmästare Tårnby Kommune

Thomas Martinsen
Direktör för Bygningsarv

Mads Jarl Koefoed
Medarbetarvalda

Daniel Flendt Dreesen
Medarbetarvalda