Sponsringskoncept

Sponsringskoncept

Genom att stödja Den Blå Planet, Danmarks Akvarium skapar vi en gemensam röst för en viktig sak. Sponsorer och partners får tillgång till exponering, nätverk och spännande aktiveringsmöjligheter, och skapar tillsammans en genomslagskraftig och hållbar berättelse.

Vi vill ha aktiva, engagerade sponsorer och partners som bidrar till ömsesidigt värdeskapande och mervärde samt förunderliga och lärorika upplevelser för våra besökare.

Vi vill ha sponsorer och partners som med ett långvarigt och ansvarsfullt engagemang bidrar till kunskap och handlingskraft i varumärkesupplevelsen och som stödjer våra värderingar (sinnliga, berikande, personliga, modiga), så att “Vi får barns och vuxnas hjärtan att klappa lite extra för den fantastiska världen under vattenytan”.

Läs mer: Bli partner till Den Blå Planet

Vi vill ha sponsorer och partners som prioriterar klimatet, hållbarheten och naturbevarandet och som genom samarbetet vill stödja synlighet, kunskap och aktiviteter kring denna agenda.

Vi har som ambition att våra sponsorer och partners ska uppleva verkligt värde i synlighet, nätverk och konkreta verktyg för inspiration och handlingskraft på en hållbar agenda.

En planet i balans

Tiden är mogen för att ge hållbarhet en mer central roll. Detta ska naturligtvis återspeglas i hur vi skapar mervärde tillsammans med våra sponsorer och partners.

Därför erbjuder vi ett koncept som är modernt, relevant och aktuellt, där vi tillsammans med våra sponsorer stärker varandras varumärke och position som föregångare inom naturbevarande och naturkommunikation.

Den Blå Planet är en självklar plattform för agendan om en planet i balans. En agenda som vi tillför liv och aktivitet tillsammans med stora och små ambassadörer, företag och organisationer. Som sponsor eller partner är du samtidigt ett viktigt stöd för Den Blå Planets arbete, för skötsel och omvårdnad av djuren och för vårt engagemang i forskning och utvalda hjärtefrågor.

En gemensam röst

På Den Blå Planet är vår resa med hållbarhet och naturbevarande i full gång. Samtidigt är vi medvetna om att alla inte kan göra allt, men att alla kan göra något för den gröna omställningen.

Som sponsor och partner till Den Blå Planet blir ni del av denna berättelse. Exempelvis anordnar vi en planetdag med föredrag, nätverk och fokus på hållbarhet.

Vi kommer att dela med oss av era bästa framgångssagor om gröna initiativ på våra plattformar. Dessutom erbjuds kurser, workshops och föredrag som del av det nya konceptet. Vi tror att vi tillsammans inom ramen för Den Blå Planet kan skapa inspiration, utveckling och en hållbar berättelse som gör skillnad.

Vi uppmuntrar våra sponsorer och partners att aktivt engagera sig i hållbarhetsfrågor. Det finns stora möjligheter till gemensam exponering och varumärkesbyggande genom samarbete kring Den Blå Planets utvalda hjärtefrågor. Här ger vi den hållbara agendan en gemensam röst.

Vad kan du förvänta dig?

Även om vi förstärker den stora agendan finns det fortfarande utrymme för stöd på flera nivåer av engagemang.

Innehåll och aktivering är flexibelt, vilket innebär att vi inom ramarna för de olika nivåerna kan sätta ihop ett individuellt program som passar er. Våra nivåer innehåller ett baspaket som kan utökas med tillköp av spännande aktiveringsmöjligheter för ännu större utbyte, synlighet och engagemang.

Vi värdesätter verkligen ert engagemang och fler aktiveringsmöjligheter och initiativ kan naturligtvis utarbetas tillsammans. Vi lägger stor vikt vid att Den Blå Planet ska erbjuda ett attraktivt, relevant och prismässigt konkurrenskraftigt sponsorprogram.

När du väljer att stödja Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, stödjer du ett upplevelse- och fyrtorrnsprojekt på Amager, Danmarks nationella akvarium och inte minst en viktig sak.

Våra hjärtefrågor

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, har nummer 14 bland de globala målen som primärt mål – Hav och marina resurser.

Det har vi för att vi vill upplysa samt bidra och inspirera till att bevara och säkerställa hållbar användning av världens hav och deras resurser.

Världshaven och deras temperatur, kemi, strömmar och liv styr de globala system som gör jorden beboelig för människor. Hanteringen av denna livsviktiga resurs är avgörande för mänskligheten som helhet, men också för att mildra konsekvenserna av klimatförändringen.

Ett hav utan plast

Nästan 90 % av det plastavfall som hamnar i haven kommer från världens flodsystem. Våra hav innehåller 1 ton plast för varje 5 ton fisk. I Danmark kommer havsplasten främst från fisknät, livsmedelsförpackningar och mikroplast från bildäck.

Havssköldpaddor

6 av 7 arter av havssköldpaddor är kritiskt hotade. Det finns många hot mot sköldpaddorna. Plastföroreningar har lett till att många sköldpaddors magar är fulla av plast. Omfattande byggnation på tropiska stränder har dessutom resulterat i att det inte finns så många platser där de kan lägga sina ägg. Och varje år fångas många sköldpaddor av ren oförsiktighet till följd av bifångst och dör innan de hinner släppas.

Öresund

Öresund är vår närmiljö och karaktäriseras av ett mycket speciellt ekosystem där Östersjöns bräckta vatten möter oceanernas saltvatten. Här kan vi omedelbart göra skillnad, t.ex. genom att engagera oss i etableringen av stenrev och plantering av ålgräs.

De sårbara korallreven

Korallrev upptar 0,1 % av havet, men 25 % av havets djur lever i dess omedelbara närhet. Korallreven förändras kraftigt på grund av stigande havstemperaturer och ökade CO2-nivåer. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar vi att förlora korallreven för all framtid och därmed även många av de djur som lever i och runt reven.


Kontakt

Thomas Dahl
Afdelingsleder Salg & Booking