Sponsor- och partnernivåer

Sponsor- och partnernivåer

Vi vill ha aktiva, engagerade sponsorer och partners som bidrar till ömsesidigt värdeskapande och mervärde samt förunderliga och lärorika upplevelser för våra besökare. Välj mellan fyra olika nivåer.

Vi vill ha aktiva, engagerade sponsorer och partners som bidrar till ömsesidigt värdeskapande och mervärde samt förunderliga och lärorika upplevelser för våra besökare.

Läs mer: Sponsringskoncept, Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

Vi vill ha sponsorer och partners som prioriterar klimatet, hållbarheten och naturbevarandet och som genom samarbetet vill stödja synlighet, kunskap och aktiviteter kring denna agenda för att skapa ömsesidiga fördelar.

Välj mellan flera nivåer av engagemang och aktivering – samtliga priser är exklusive moms:


Stödmedlem till Den Blå Planet

Baspaket

 • Logotyp på sponsortavla i utställningen
 • Logotyp och länk till webbsida på Den Blå Planets hemsida
 • Vinjetten “Stödmedlem till Den Blå Planet” för användning på egna plattformar – e-postsignatur, tryckta medier osv.
 • Sponsorcertifikat
 • Inbjudan till särskilda evenemang

Värde 10 000 DKK

Aktiveringspaket

 • 1 VIP-årskort. Personligt årskort med möjlighet att bjuda med en gäst vid varje besök
 • 1 plats på Planetdagen med fokus på hållbarhet, inspiration och nätverk
 • 10 biljetter. Kan användas för medarbetare eller externa relationer

Värde 9 000 DKK


Ambassadör för Den Blå Planet (från 25 000 DKK)

Exponeringspaket

 • Grön profilvideo på Den Blå Planets hemsida
 • Logotyp på sponsortavla i utställningen
 • Logotyp och länk till webbsida på Den Blå Planets hemsida
 • Vinjetten “Ambassadör till Den Blå Planet” för användning på egna plattformar – e-postsignatur, tryckta medier m.m.
 • Sponsorcertifikat
 • Inbjudan till särskilda evenemang

Aktiveringspaket

 • 2 VIP-årskort. Personligt årskort med möjlighet att bjuda med en gäst vid varje besök
 • 2 platser på Planetdagen med fokus på hållbarhet, inspiration och nätverk
 • 15 biljetter. Kan användas för medarbetare eller externa relationer
 • Rundvisning för 25 personer eller konferensanläggning för 25 personer

Tillägg – extra engagemang och värde för exponering och aktivering

 • Årskort
 • Biljetter
 • Plats på Planetdagen
 • Föredrag
 • Plats på hållbarhetsworkshopen
 • Plats på hållbarhetskurs
 • Rundvisningar
 • Familjedag, nyårsfirande m.m.
 • Engagemang i hjärtefrågor

Partner till Den Blå Planet (från 50 000 DKK)

Exponeringspaket

 • Grön profilvideo på Den Blå Planets hemsida
 • Logotyp på sponsortavla i utställningen
 • Logotyp och länk till webbsida på Den Blå Planets hemsida
 • Vinjetten “Partner till Den Blå Planet” för användning på egna plattformar – e-postsignatur, tryckta medier osv.
 • Sponsorcertifikat
 • Inbjudan till särskilda evenemang

Aktiveringspaket

 • 2-4 VIP-årskort. Personligt årskort med möjlighet att bjuda med en gäst vid varje besök
 • 2-4 platser på Planetdagen med fokus på hållbarhet, inspiration och nätverk
 • 50 biljetter. Kan användas för medarbetare eller externa relationer
 • 1 plats på heldagskurs i hållbarhet
 • Välj mellan rundvisning för 25 personer, konferensanläggning för 25 personer eller en plats på hållbarhetsworkshopen

Tillägg – extra engagemang och värde för exponering och aktivering

 • Årskort
 • Biljetter
 • Plats på Planetdagen
 • Föredrag
 • Plats på hållbarhetsworkshopen
 • Plats på hållbarhetskurs
 • Rundvisningar
 • Familjedag, nyårsfirande m.m.
 • Engagemang i hjärtefrågor

Profilpartner till Den Blå Planet (från 150 000 DKK)

Profilpartners till Den Blå Planet har minst samma exponerings- och aktiveringspaket som partnernivån. Till detta kommer tillgång till faciliteter som Havsavdelningen, utökad biljettpool, extra VIP-årskort, föredrag och rundvisningar.

Profilpartners bjuds in att aktivt delta i och stödja forskningsprojekt, djurgrupper, anläggningar, naturvårdsprojekt eller utvalda hjärtefrågor med exklusiva exponeringsmöjligheter i utställningen, utveckling av gemensamma budskap och aktiviteter mm.

Som profilpartner har ni en central betydelse för Den Blå Planet. Budskap, exponering och aktivering utvecklas gemensamt.

Kontakta oss för mer information.


Generellt

Kontakt

sponsor@denblaaplanet

eller ring oss på +45 4422 2254

 • Alla priser är exkl. moms
 • Alla paket innehåller en donation på 200 DKK till Den Blå Planets stöd till Ett hav utan plast
 • I de flesta fall kan aktiveringsvalen blandas inom prisramen
 • På ambassadör- och partnernivå kan extra aktivering m.m. köpas till upp till nästa nivå