Sundhedstjek af kritisk truede krokodiller

I naturen er den filippinske krokodille kritisk truet, og der holdes et vågent øje med de kun 250 individer, der er tilbage i det fri. På Den Blå Planet våger dyrepasserne også nøje over akvariets seks krokodiller, der regelmæssigt er til sundhedstjek - og som forhåbentligt kan være med til at redde arten.

Bemærk: Krokodillerne er ikke længere i udstillingen.

Mellem fuglefløjt og sommerfugles vingesus kan man ane seks filippinske krokodiller (Crocodylus mindorensis) i Den Blå Planets frodige regnskov.
Vægt, tommestok og dyrlæge Kasper Jørgensen er klar til krokodillernes regelmæssige sundhedstjek.
Vi følger dyrenes sundhed nøje. Det er en del af det ansvar vi har som zoologisk have, og den bedste måde at undersøge krokodillernes sundhed på er ved at veje og måle dem.

Se krokodillerne i vores dyre-leksikon her

’Stregkode’ i krokodillerne

Først fanger dyrepasserne krokodillerne ind med net, snare eller hænderne, og så bliver størrelsen og vægten sammenlignet med tal fra sidste sundhedstjek. Dyrepasserne kan genkende krokodillerne ved hjælp af en individuel ’stregkode’, der aflæses ved en chip i krokodillerne. På den måde kan man hele tiden følge dyrenes udvikling, og sikre sig at de trives.

Gås til krokodillerne på Mortensaften

Dille-bøller

Udover det fysiske tjek, holder dyrepasserne også et vågent øje med ændringer i dyrenes adfærd. Dyrepasserne havde lagt mærke til, at to af krokodillerne havde ændret adfærd. Derfor fremskyndte de sundhedstjekket, og tallene talte for sig selv. Det viste sig, at de to krokodiller var sakket bagud i vægt – så meget, at det var nødvendigt at handle på, da de ellers ville ende i risikozonen for at blive spist af de andre krokodiller.

I anlægget er der dominante krokodiller, der forhindrede de to tyndere krokodiller i at få nok at spise. Derfor besluttede dyrepasserne at ændre i sammensætningen i anlæggene, for at give krokodillerne bedre chance for at komme til maden.

I følge dyrlæge Kasper Jørgensen følger den slags udfordringer med et anlæg med flere individer:
Vi har valgt, at vi gerne vil have et naturligt miljø, og at krokodillerne skal have mulighed for at udfolde sig naturligt. Det kræver at vi manipulerer sammensætningen lidt, så alle krokodillerne har det godt.“

Kritisk truede

Krokodillerne står højt på listen over truede dyrearter. De filippinske krokodiller lever på – ja, du har nok gættet det – Filippinerne, og er truet af en voksende befolknings indtog i krokodillernes naturlige miljøer.
Ifølge en artikel i National Geographic fra 2011 var der omkring 250 individer tilbage i naturen og mindre end 200 voksne individer tilbage i 2016 ifølge den internationale naturbeskyttelsesorganisation.
Skulder om skulder med en række andre organisationer arbejder Den Blå Planet for at bevare arten i naturen, blandt andet med økonomisk støtte til Mabuwaya Foundation, der arbejder aktivt på at holde krokodillerne oven vande gennem uddannelse, forskning og beskyttelse af krokodillerne.

Læs også om togtet på de truede europæiske ål

Desværre er krokodillerne udfordret på flere fronter. Det er ikke kun mennesker, der udgør en alvorlig trussel for udryddelsen af arten – klimaet og de stigende temperaturer kan nemlig også blive krokodillernes endeligt. Kasper Jørgensen forklarer, at, krokodillernes køn bestemmes af temperaturen i modsætning til pattedyr, hvor genetikken afgør kønnet.
Her i regnskoven på Den Blå Planet kan vi jo selv styre temperaturen. Men det kan man altså ikke i naturen, hvor global opvarmning kan påvirke temperaturen i et område så kraftigt, at man kun får ét køn – og det er lig med udryddelse.

Heldigvis har Den Blå Planet og en række andre zoologiske haver krokodiller, der på sigt kan sættes tilbage i naturen, for at bevare bestanden – og der kommer jævnligt flere krokodiller til. Den Blå Planet er nemlig engageret i et avlsprogram, så andre zoologiske haver kan holde og formidle om krokodillerne, og deltage i kampen om at bevare den kritisk truede art.

Flere fisk på Den Blå Planet bærer ansvaret for at redde sin art. Læs mere her