Sponsorkoncept

Sponsorkoncept

En støtte til Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en fælles stemme til en vigtig sag. Sponsorer og partnere får adgang til eksponering, netværk og spændende aktiveringsmuligheder, og skaber sammen en stærk og bæredygtig fortælling.

Vi ønsker aktive, dedikerede sponsorer og partnere, der giver gensidig værdiskabelse, merværdi og forunderlige og lærerige oplevelser for vores gæster.

Vi ønsker sponsorer og partnere, der med et langvarigt og ansvarligt engagement bidrager til viden og handling i brandoplevelsen, og understøtter vores værdier (sanselige, berigende, personlige, modige), så “Vi får børn og voksnes hjerter til at banke for vandets forunderlige liv”.

Læs mere: Bliv partner med Den Blå Planet

Vi ønsker sponsorer og partnere, der har klima, bæredygtighed og naturbevarelse som en prioritet, og som gennem samarbejdet ønsker at understøtte synlighed, kendskab og aktiviteter til denne dagsorden.

Vi har som ambition, at vores sponsorer og partnere oplever reel værdi i synlighed, netværk og konkrete værktøjer til inspiration og handling på en bæredygtig dagsorden.

En planet i balance

Tiden er moden til at give bæredygtighed en mere central rolle. Det skal naturligvis afspejles i den måde vi skaber værdi sammen med vores sponsorer og partnere.

Derfor tilbyder vi et koncept, der er nutidigt, relevant og vedkommende, hvor vi sammen med vores sponsorer styrker hinandens brand og position som frontløbere for naturbevarelse og naturformidIing.

Den Blå Planet er en oplagt platform for agendaen om en planet i balance. En dagsorden som vi giver liv og aktivitet sammen med store og små ambassadører, virksomheder og organisationer. Som sponsor eller partner er du samtidig en vigtig støtte til Den Blå Planets arbejde, til pasning og pleje af dyrene og til vores involvering i forskning og udvalgte mærkesager.

En fælles stemme

På Den Blå Planet er vores rejse med bæredygtighed og naturbevarelse godt i gang. Samtidig er vi også klar over, at alle ikke kan gøre alt, men alle kan gøre noget for den grønne omstilling.

Som sponsor og partner på Den Blå Planet inviterer vi jer til at være en del af denne fortælling. Fx arrangerer vi planet-dag med foredrag, netværk og fokus på bæredygtighed.

Vi vil dele jeres bedste historier om grønne tiltag på vores platforme, og vi tilbyder kurser, workshops og foredrag som en del af det nye koncept. Vi tror, at vi i fællesskab i rammerne af Den Blå Planet kan skabe inspiration, udvikling og en stærk og bæredygtig fortælling.

Vi opfordrer vores sponsorer og partnere til aktivt at engagere sig i bæredygtighed. Der er stor mulighed for fælles eksponering og branding i samarbejde omkring Den Blå Planets udvalgte mærkesager. Her giver vi den bæredygtige agenda en fælles stemme.

Hvad kan du forvente?

Selv om vi skruer op for den store dagsorden, er der stadig plads til at støtte på flere niveauer af engagement.

Indhold og aktivering er fleksibel, så vi inden for rammerne af de forskellige niveauer sammensætter et individuelt program, der passer til jer. Vores niveauer kommer med en basispakke som kan udvides med tilkøb af spændende aktiveringsmuligheder for endnu større udbytte, synlighed og engagement.

Vi sætter stor pris på jeres involvering, og flere aktiveringsmuligheder og tiltag kan opstå i fællesskab. Vi lægger vægt på, at Den Blå Planet tilbyder et attraktivt, relevant og økonomisk konkurrencedygtigt sponsorprogram.

Når du vælger at støtte Den Blå Planet, Danmarks Akvarium støtter du et oplevelses- og formidlingsfyrtårn på Amager, Danmarks nationale akvarium og ikke mindst en vigtig sag.

Vores mærkesager

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har Verdensmål 14 – Livet i havet som vores primære mål.

Det har vi fordi vi vil formidle om og bidrage og inspirere til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Verdenshavene – deres temperatur, kemi, strøm og liv – driver de globale systemer, som gør Jorden beboelig for mennesker.
Håndteringen af denne livsvigtige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed, men også for afbødningen af klimaforandringernes konsekvenser.

Et hav uden plastik

Helt op mod 90% af det plastaffald, der ender i oceanerne, stammer fra verdens flodsystemer. Oceanerne indeholder 1 ton plastik for hver 5 ton fisk. I Danmark stammer havplastik primært fra fiskenet, fødevareemballage og mikroplast fra bildæk.

Red havskildpadderne

6 ud af 7 arter af havskildpadder er kritisk truet. Der er mange trusler mod skildpadderne. Plastikforurening gør, at mange skildpadders maver er fulde af plastik. Massivt byggeri på tropestrande betyder, at der ikke er mange steder, de kan lægge deres æg. Og hvert år fanges mange skildpadder i uforsigtigt fiskeri som bifangst og dør.

Øresund

Øresund er vores nærmiljø, og et helt særligt økosystem, hvor Østersøens brakvand møder oceaners saltvand. Her kan vi umiddelbart gøre en forskel bl.a. ved at engagere os i etablering af stenrev og plantning af ålegræs.

De sårbare koralrev

Koralrev fylder 0,1% af havet, men 25% af havets dyr lever ved koralrev. Koralrevene er i en stor forandring pga. stigende havtemperaturer og øget CO2-niveau. Hvis det fortsætter, risikerer vi at miste koralrevene for altid, og dermed også mange af de dyr, der lever omkring revene.


Kontakt

Thomas Dahl
Afdelingsleder Salg & Booking