Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 8

Audioguide 8

Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Ulk

Ulk

Stenbider

Stenbider

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Torsk

Torsk

Tyklæbet multe

Tyklæbet multe

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Ulk

Ulk

Fakta

LatinskMyoxocephalus scorpius
Størrelse60 cm
FødeFisk, små krebsdyr og bundlevende dyr
HabitatFra lavt vand til 200 meters dybde. Mellem sten og tang.
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseØstlige Atlanterhav
Kort

Ligner sten og tang

Ulken har et stort hoved med kraftige pigge. Den lever på bunden og falder godt i mellem sten og tang med sine spraglede brunlige og grønlige farver. Her ligger den på lur efter byttedyr.

Grådig rovfisk

Ulkens mund er meget stor. Derfor kan den tage bytte, der er stort i forhold til dens egen størrelse. Den lever af krebsdyr og andre fisk. Ulken er en grådig rovfisk.

Ulken er ikke giftig

Ulken har pigge på gællelåg og finner. Men piggene er ikke giftige. Fanger du en ulk, skal du passe på ikke at stikke dig på dem. Piggene er sylespidse.

En københavner

I Jylland bliver ulken kaldt københavner, fordi den bider på krogen igen lige efter at været blevet taget af og smidt tilbage i vandet. Om det er dumheden eller den store flab, der har givet den tilnavnet ved vi ikke med sikkerhed.

Mød en ulk

Du kan møde ulken, når du svømmer. Men du skal se godt efter, for den er svær at se, når den ligger stille. Den bider gerne på krogen, når du fisker. Den er meget grådig. Ulken smager godt, selvom dem ikke ser så appetitlig ud.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet