Vores dyr


Tropisk pansergedde

Tropisk pansergedde

Fakta

LatinskAtractosteus tropicus
Størrelse125 cm
FødeFisk og krebsdyr
HabitatFloder og søer
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseMellemamerika
Kort

Panser

Den tropiske pansergedde lever op til sit navn. Udover sit tykke panser i hovedet har den skæl og hud som er ekstremt sejt og stærkt.

Giftige æg

Æggene er giftige og bliver derfor ikke spist, denne smarte tilpasning er fælles for alle pansergedde-arterne.

Yngler hvor der før var tørt

De tropiske pansergedder samles i flokke når det er regntid. Når floderne løber over sine breder, svømmer de ind og lægger deres gele-agtige æg på det lave vand. De efterlader æggene og ungerne vokser op imellem den tætte oversvømmede vegetation som giver masser af skjulesteder og bidrager med store mængder af foder i form af krebsdyr, insektlarver og fiskeyngel.

En sjælden fisk i akvarier

Denne art kan du ikke se mange steder i akvarier. Den er kun udbredt i Mellemamerika og levestederne forsvinder hurtigt, så dens fremtid i naturen er usikker.