Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Ulk

Ulk

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Tyklæbet multe

Tyklæbet multe

Fjæsing

Fjæsing

Søstjerne

Søstjerne

Europæisk hummer

Europæisk hummer

Taskekrabbe

Taskekrabbe

Fakta

LatinskCancer pagurus
Størrelse30 cm
FødeKrebsdyr, musling, snegle og døde dyr
HabitatSand- og stenbund
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseØstlige Atlanterhav og Middelhavet
Kort

Smager med benene

De fleste vil nok sige, at det er uhøfligt at putte fødderne i maden, men for taskekrabben er det ganske normalt. Dens ben er nemlig dækket med små hår, som krabben bruger til at smage med, når den finder mad på sandbunden.

Skifter skal

Krabben har et hårdt skjold. Det vokser ikke, så når krabben bliver for stor, kravler den ud af sit skjold og laver et nyt. Mens dette står på, er krappen helt blød og gemmer sig ekstra godt, ind til det nye skjold er færdigdannet.

En spise krabbe

I Danmark er det oftest kun kødet fra krabbekløerne man spiser. I modsætning til strandkrabben vokser taskekrabbens klør dog ikke ud igen, hvis man brækker dem af. Taskekrabben vil derfor ikke være i stand til at overleve, da klosaksene bruges til at fange føde og til forsvar.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Ulveål

Amerikansk hummer