Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Dansk skovsø

Den brede å

Stør

Dansk å

Axolotl

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Små dyr i stenrevet

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Sild

Sild

Brisling

Brisling

Kysttobis

Kysttobis

Sandkrabbe

Sandkrabbe

Stribet fløjfisk

Stribet fløjfisk

Europæisk hummer

Europæisk hummer

Stribet fløjfisk

Stribet fløjfisk

Fakta

LatinskCallionymus lyra
Størrelse30 cm
FødeBundlevende dyr og små krebsdyr
HabitatPå sandbund
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseDet østlige Atlanterhav
Kort

Havtaske

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer