Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Karusse

Karusse

Suder

Suder

Hork

Hork

Næse

Næse

Rudskalle

Rudskalle

Skalle

Skalle

Rimte

Rimte

Stor dammusling

Stor dammusling

Fakta

LatinskAnodonta cygnea
Størrelse20 cm
FødePlankton
HabitatLever nedgravet i på bunden af søer og åer
IUCN

Ikke truet

Den store dammusling er ikke truet i naturen.

Geografisk udbredelseHele Europa og Sibirien
Kort

Hvor gammel er dammuslingen

På dammuslingens skaller er der små årringe. En ring er lig med et år. Derfor kan du tælle dig frem til, hvor gammel dammuslingen er. Den kan blive over 20 år.

Sådan spiser dammuslingen

Dammuslingen lever af plankton, som den filtrerer fra vandet. Den stikker sine 2 ånderør ud og suger vand og mudder op. Sådan fanger den byttet og optager ilt fra vandet.

En af de største

Dammuslingen kan blive 20 cm lang. Der findes ingen andre muslinger i ferskvand i Danmark der bliver ligeså store. Dammuslingen lever på bunden af søer og åer. Ofte er den halvt nedgravet og derfor svær at få øje på.

En særpræget opvækst

I december gyder hannen sin sæd i vandet. Hunmuslingen suger sæden ind, æggene befrugtes, og ud af æggene kommer små larver. Når larverne forlader hunnen, hægter de sig fast på fisk, og lever der som parasitter i den første tid.

Mød en dammusling i naturen

Du kan finde dammuslinger i de fleste søer, damme og rolige vandløb i Danmark. Nogle steder sidder dammuslingerne så tæt, at bunden er næsten helt dækket af skaller.


Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Ulveål

Amerikansk hummer