Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Ulk

Ulk

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Tyklæbet multe

Tyklæbet multe

Fjæsing

Fjæsing

Søstjerne

Søstjerne

Europæisk hummer

Europæisk hummer

Stenbider

Stenbider

Fakta

LatinskCyclopterus lumpus
Størrelse61 cm
FødeSmå krebsdyr, orme og gopler
HabitatStenbund og stenrev
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseNordlige Atlanterhav og Barentshavet
Kort

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Kongekrabbe

Amerikansk hummer