Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Skægtorsk

Skægtorsk

Hvilling

Hvilling

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Taskekrabbe

Taskekrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Stenbider

Stenbider

Fakta

LatinskCyclopterus lumpus
Størrelse61 cm
FødeSmå krebsdyr, orme og gopler
HabitatStenbund og stenrev
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseNordlige Atlanterhav og Barentshavet
Kort

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Kongekrabbe

Amerikansk hummer