Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 15

Audioguide 15

Audioguide 15 børn

Audioguide 15 børn

Plastik

Plastik

Sømrokke

Sømrokke

Fakta

LatinskRaja clavata
Størrelse139 cm
FødeStore krebsdyr og fisk
HabitatLever på havbunden ned til 600 meters dybde
IUCN

Næsten truet

Geografisk udbredelseØstlige Atlanterhav
Kort

Med søm på ryggen

Sømrokken er fladtrykt med en afrundet snude. Som regel er sømrokken brunlig med lyse pletter, men farven kan variere meget. Bugen er lys. På oversiden har sømrokken store torne, der ligner søm og på halen 3 rækker mindre torne.

Hanner i kamp

Kønsmodne hanner har krumme hudtænder. De sidder på oversiden af brystfinnerne, på undersiden og på hovedet. Man mener, at sømrokkehannerne bruger dem som våben, når de kæmper om hunnerne.

Parring og æg

Sømrokker parrer sig. Hannens bugfinner er omdannet til parringsorganer, og med dem befrugter han æggene i hunnen. Derefter lægger hunnen et æg af gangen på havbunden. Æggene ligger i en brunlig ægkapsel. Efter 4-5 måneder klækker de.

Mød en sømrokke i naturen

Du kan møde en sømrokke i de danske farvande, hvis du er på snorkeltur om foråret. På det tidspunkt trækker sømrokkerne ind på lavt vand nær kysterne for at gyde. Du kan også være heldig at finde sømrokkens tomme ægkapsler på stranden. Sømrokken er en almindelige rokkeart i danske farvevande. Den lever på 20-30 meters dybde og foretrækker blød sandbund og mudderbund.

Sponsor for sømrokken


Kysten ved Stillehavet