Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Berggylte

Berggylte

Tangspræl

Tangspræl

Stor tangnål

Stor tangnål

Tangnål

Tangnål

Snippe

Snippe

Tangsnarre

Tangsnarre

Trepigget hundestejle

Trepigget hundestejle

Sønellike

Sønellike

Blåmusling

Blåmusling

Snippe

Snippe

Fakta

LatinskEntelurus aequoreus
Størrelse60 cm
FødeSmå krebsdyr
HabitatI tangbæltet på lavt vand
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseNordøstlige Atlanterhav
Kort

Kend en snippe

Snippen er en nålefisk. Den har hverken halefinne, gatfinne eller brystfinner. Den svømmer med sin lange rygfinne. Snippen er gul med smalle lyseblå striber og en rød stribe ved øjet.

Ligner planterne

Snippen lever mellem tangplanter og med sin lange tynde krop, falder den godt i med omgivelserne. Den kan sno den yderste tynde del af halen rundt om en plante og sådan stå lodret og svaje med planterne i strømmen.

Æg på bugen

I juni-juli klæber hunnen 400-1000 æg fast på forskellige hanners bug. Her sidder æggene, indtil de klækker. De små unger har brystfinner, men de forsvinder senere.

Mød en snippe

Du har størst chance for at se en snippe, hvis du snorkeldykker eller dykker med flaske på stenrev eller i havnemoler, hvor der vokser mange vandplanter.


Havodder

Stillehavsblæksprutte

Kongekrabbe

Amerikansk hummer