Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Dansk skovsø

Den brede å

Stør

Dansk å

Axolotl

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Små dyr i stenrevet

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Toplettet kutling

Toplettet kutling

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Eremitkrebs

Eremitkrebs

Fiskespisende søanemone

Fiskespisende søanemone

Sønellike

Sønellike

Skrubbe

Skrubbe

Fakta

LatinskPlatichthys flesus
Størrelse60 cm
FødeBundlevende dyr og små krebsdyr
HabitatSand- og mudderbund
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseØstlige Atlanterhav og Middelhavet
Kort

Ru hud

Skrubben har røde pletter ligesom rødspætten – men du kan genkende skrubben den ru overside. Langs sidelinjen har den en række meget ru benknuder. Man kan nemt skrubbe skindet af hånden, når man flår skrubben.

Øjne på samme side af hovedet

Det ser mærkeligt ud med øjne på samme side. Men det er praktisk. Så kan fisken ligge nedgravet og stadig se, hvad der sker omkring den. Normalt har en fladfiskeart enten øjne på højre eller venstre side af hovedet. Men med skrubber er der ingen regel. De har både på højre og venstre side.

Skrubbe + rødspætte = leps

Selvom skrubben gyder senere end rødspætten, sker det alligevel af og til, at de får levedygtigt afkom med hinanden. Fisken kaldes leps. Nogle steder udgør lepsene 10% af skrubberne.

Mød en skrubbe i naturen

Du kan møde skrubben overalt i de indre danske farvande. Hyppigheden stiger fra Kattegat mod Østersøen. Skrubber klarer sig fint i vand med lav saltholdighed. Du kan se den flere kilometer oppe i vandløbene.


Havtaske

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer