Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 9

Audioguide 9

Eremitkrebs

Eremitkrebs

Sønellike

Sønellike

Skrubbe

Skrubbe

Fakta

LatinskPlatichthys flesus
Størrelse60 cm
FødeBundlevende dyr og små krebsdyr
HabitatSand- og mudderbund
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseØstlige Atlanterhav og Middelhavet
Kort

Ru hud

Skrubben har røde pletter ligesom rødspætten, men du kan genkende skrubben på den ru overside. Langs sidelinjen har den en række meget ru benknuder. Man kan nemt skrubbe huden af hånden, når man flår skrubben.

Øjne på samme side af hovedet

Det ser mærkeligt ud med øjne på samme side. Men det er praktisk. Så kan fisken ligge nedgravet og stadig se, hvad der sker omkring den. Normalt har en fladfiskeart enten øjne på højre eller venstre side af hovedet. Men med skrubber er der ingen regel. De kan både have på højre og venstre side.

Skrubbe + rødspætte = leps

Selvom skrubben gyder senere end rødspætten, sker det alligevel af og til, at de får levedygtigt afkom med hinanden. Fisken kaldes leps. Nogle steder udgør lepsene 10% af skrubberne.

Mød en skrubbe i naturen

Du kan møde skrubben overalt i de indre danske farvande. Hyppigheden stiger fra Kattegat mod Østersøen. Skrubber klarer sig også fint i vand med lav saltholdighed og du kan møde den flere kilometer oppe i vandløb.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet