Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Dansk skovsø

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Karusse

Karusse

Suder

Suder

Hork

Hork

Næsling

Næsling

Rudskalle

Rudskalle

Skalle

Skalle

Rimte

Rimte

Skalle

Skalle

Fakta

LatinskRutilus rutilus
Størrelse50 cm
FødeDyreplankton, bunddyr, insekter og planter
HabitatSkallen er en ferskvandsfisk, men den går også ud i brakvand. Den lever i søer og vandløb. Den holder til mellem vandplanter i søer, og i uklare søer er den overalt.
IUCN

Ikke truet

Skallen er ikke truet i naturen. Men for mange skaller i en sø påvirker søens miljø.

Geografisk udbredelseFindes i næsten alle store søer og vandløb i Danmark. Ellers udbredt i det meste af Europa.
Kort

Røde øjne

Du kan kende en skalle på de røde øjne, røde finner, den høje ryg og fladtrykte krop. Skallen er en karpefisk.

Tøsedrenge og vovehalse

Om vinteren vandrer skallerne væk fra søen og til vandløb. Sådan undgår de at blive ædt af rovfisk - nu hvor der er mangel på føde. Men skaller med dårlig kondition bliver tilbage. Det kræver energi at vandre.

Mange fjender

Skallen lever livet farligt. Den er et vigtigt bytte for både rovfisk og fugle. Både gedde, sandart, aborre, fiskehejre og skarv har skalle på menuen.

Tag på udflugt

Skallen er den mest almindelige danske ferskvandsfisk. Den lever stort set i alle danske søer og vandløb, men du kan også støde på den i fjorde og ved kystnære områder.

Fang en skalle

Vil du fange en skalle, skal du bruge en fiskestang med hjul, en lille krog og et flåd. Den bedste madding er melklister, men også majs eller orm bider skallerne på. Skal du på fisketur med børn, er det en god ide at fiske efter skaller.


Stør

Dansk å

Axolotl

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Små dyr i stenrevet

Havtaske

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer