Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Småplettet rødhaj

Småplettet rødhaj

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Sandorm

Sandorm

Skrubbe

Skrubbe

Sandorm

Sandorm

Fakta

LatinskArenicola marina
Størrelse20 cm
FødePlankton
HabitatSandbund
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseEuropa og Arktis
Kort

Spiser sand

Sandormen lever af at filtrere organisk materiale og plankton fra sandet den spiser. Sandet kommer ud igen via tarmen, hvilket ses som små sandkringler på havbunden. Sandormen ”spiser” op til 24 kg sand om året.

Hår på ydersiden

Sandormen har hår på ydersiden af dens krop. Disse fungerer som udvendige gæller. Gællerne gør at sandormen kan øge dens optagelse af ilt.

Under badegæsterne

Sandorme lever tæt på hinanden. Sandormen sidder normalt 15-20 cm nede under sandet. Du kan bl.a. se den på stranden når du bader, da det er meget normalt at finde 40 sandorme pr. kvadratmeter.

Vigtig for havbunden

Sandorme tilfører ilt til den øverste del af havbunden som gør det muligt for andre organismer at bo der. Desuden er sandorme også en fødekilde for dyr som fladfisk og havfugle.


Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet