Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 2

Audioguide 2

Rudskalle

Rudskalle

Næse

Næse

Rimte

Rimte

Fakta

LatinskLeuciscus idus
Størrelse85 cm
FødeFisk, krebsdyr og insekter
HabitatStore floder og nærringsrige søer
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseEuropa og nordlige Asien
Kort

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet