Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Dansk skovsø

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Karusse

Karusse

Suder

Suder

Hork

Hork

Næsling

Næsling

Rudskalle

Rudskalle

Skalle

Skalle

Rimte

Rimte

Rimte

Rimte

Fakta

LatinskLeuciscus idus
Størrelse85 cm
FødeFisk, krebsdyr og insekter
HabitatStore floder og nærringsrige søer
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseEuropa og nordlige Asien
Kort

Stør

Dansk å

Axolotl

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Små dyr i stenrevet

Havtaske

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer