Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Aborre

Aborre

Trepigget hundestejle

Trepigget hundestejle

Galizisk sumpkrebs

Galizisk sumpkrebs

Bitterling

Bitterling

Unge af gedde

Unge af gedde

Brun dværgmalle

Brun dværgmalle

Regnløje

Regnløje

Fakta

LatinskLeucaspius delineatus
Størrelse9 cm
FødePlanteplankton, dyreplankton og insekter
HabitatFloder, søer og vandhuller
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseEuropa og vestlige Asien
Kort

Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Kongekrabbe

Amerikansk hummer