Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Stør

Dansk å

Dansk sø

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Regnbueørred

Regnbueørred

Grøn frø

Grøn frø

Skrubtudse

Skrubtudse

Regnbueørred

Regnbueørred

Fakta

LatinskOncorhynchus mykiss
Størrelse122 cm
FødeFisk, krebsdyr og insekter
HabitatSøer, floder og i havet langs kyster
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseOprindeligt kun udbredt i Nordamerika, men er blevet introduceret til alle kontinenter på nær Antarktis
Kort

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Ulveål

Amerikansk hummer