Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Eremitkrebs

Eremitkrebs

Dødningehånd

Dødningehånd

Sønellike

Sønellike

Panserulk

Panserulk

Trepigget hundestejle

Trepigget hundestejle

Spiseligt søpindsvin

Spiseligt søpindsvin

Blåmusling

Blåmusling

Konksnegl

Konksnegl

Panserulk

Panserulk

Fakta

LatinskAgonus cataphractus
Størrelse21 cm
FødeOrme, muslinger og krebsdyr
HabitatSandbund
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseNordøstlige Atlanterhav
Kort

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Kongekrabbe

Amerikansk hummer