Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Suder

Suder

Hork

Hork

Næse

Næse

Rudskalle

Rudskalle

Skalle

Skalle

Rimte

Rimte

Næse

Næse

Fakta

LatinskChondrostoma nasus
Størrelse50 cm
FødeAlger der vokser på sten og planterester
HabitatFloder og store åer med sten- og grusbund
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseNordeuropa og Rusland
Kort

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Ulveål

Amerikansk hummer