Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 1

Audioguide 1

Audioguide 1 for børn

Audioguide 1 for børn

Aborre

Aborre

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Karusse

Karusse

Trepigget hundestejle

Trepigget hundestejle

Brun dværgmalle

Brun dværgmalle

Galizisk sumpkrebs

Galizisk sumpkrebs

Larve af glasmyg

Larve af glasmyg

Fakta

LatinskChaoborus flavicans
Størrelse1.6 cm
FødeDyreplankton
HabitatSøer og vandhuller
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseStor del af den nordlige halvkugle
Kort

Luftblærer i kroppen

Glasmyggelarven er gennemsigtig for at undgå at blive spist. Inde i kroppen har larven små bobler af luft, der hjælper den med at stå stille i vandet.

Spiser mindre dyr

Selvom glasmyggelarven er lille, er den et rovdyr, som lever af små krebsdyr og dyreplankton. Antennerne på hovedet er bøjede og kan klappes sammen som klosakse.

Myggens livscyklus.

Glasmyggen har 4 livsstadier. Den starter som æg, bliver til en larve, derefter til en puppe og til sidst bliver den til en myg. Larvestadiet er det længste stadie og kan vare fra 7 dage til flere måneder.

Stikker ikke og lever i kort tid

Den voksne glasmyg ses i store sværme over de fleste søer og damme hele året rundt. De har ingen giftbrod og stikker ikke. Myggens voksne liv er meget kort, og varer kun et par døgn.


Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet