Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 5

Audioguide 5

Laks

Laks

Grøn frø

Grøn frø

Skrubtudse

Skrubtudse

Laks

Laks

Fakta

LatinskSalmo salar
Størrelse150 cm
FødeFisk, krebsdyr, insekter og orme
HabitatHavet, floder og søer
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseNordlige Atlanterhav
Kort

Fra å til hav… og tilbage igen

Laks startet deres liv i floder og åer. Efterhånden som de vokser op, vandrer de ud i havet, hvor de tilbringer det meste af livet. Når de bliver kønsmodne, rejser de tilbage op i ferskvandets strømmende vand, for at yngle.

Vender hjem

Når laks skal yngle, svømmer de tilbage til den bæk, hvor de selv er vokset op. Derfor er hver laksebestand genetisk unik for det vandløb, de er vokset op i. Det vides ikke med sikkerhed endnu, hvordan laksen finder tilbage, men man mener at de lugter sig frem.

Superspringer

For at komme op til dens gydeplads, svømmer laksen op af vandløb og elve. Her kan den hoppe over vandfald på over 3,5 meter. Derfor er laksens videnskabelige artsnavn salar - springeren.

Bygger rede

Når laks skal yngle, laver hunnen en fordybning i bækkens fine grus, ved at slå kraftigt med halen. Heri lægger hun sine æg. Når hannen har befrugtet dem, dækker hun hullet igen. På den måde er æggene godt beskyttet.

Flot fyr

Når laksene skal yngle, ændrer hanlaksen udseende. Han skifter farve fra sølvblank til mørk med mange pletter og udvikler en stor underkæbekrog, som han bruger til at kæmpe med andre hanner.

Laks eller ørred?

Laks og ørred er tæt beslægtede og det kan være svært at se forskel på dem. Laksen har en mere slank halerod og dens halefinne er V-formet, modsat ørreden, der har en mere lige hale. Laksen har kun pletter over sidelinjen, hvorimod ørreden også har pletter under.

Her ses laksen øverst og ørreden nederst. Pilene viser forskelle på de to fisk.

En dansk succeshistorie

Laksen har været tæt på at uddø i Danmark, især pga. menneskeskabte ændringer i vandløbene, der forhindrede laksen i at komme op til dens gydeområde. Heldigvis begyndte man i 1990’erne, at genskabe de oprindelige laksebestande og genoprette vandløbene. Den dag i dag, går det godt med laksen i Danmark.


Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet