Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 8

Audioguide 8

Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Ulk

Ulk

Stenbider

Stenbider

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Torsk

Torsk

Tyklæbet multe

Tyklæbet multe

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Konksnegl

Konksnegl

Fakta

LatinskBuccinum undatum
Størrelse10 cm
FødeBundlevende dyr
HabitatSand- og mudderbund
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseNordlige Atlanterhav
Kort

Et rovdyr

Konksneglen er et rovdyr. Den omklamrer sit bytte fx en musling med sin brede fod. Så skyder den munden ud og borer huller i skallen med sine raspetænder. Konksneglen sætter også sit sneglehus i klemme imellem en muslings skaller eller æder døde fisk i et fiskenet.

Sneglehuset vokser

Sneglehuset vokser i kanten af åbningen. Jo ældre sneglen bliver, jo større bliver huset. Huset er snoet, fordi der bliver afsat mere kalk i den ene side end i den anden. På en nyudklækket snegl ligner huset en hue.

Æg og unger

Du kan finde konksneglens gullige æg på stranden. Om sommeren lægger hunnerne deres æg i en stor klump. Der er omkring 15.000 linseformede ægkapsler, der hver indeholder 500-3000 æg. Æggene bliver skyllet op på stranden.

Find en konksnegl

Du kan finde den almindelige konksnegl på mudder- og sandbund på lavt vand og ned til 180 meters dybde. Du kan også finde rester fra døde snegle på stranden.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet