Vores dyr


Højfinnet cichlide

Højfinnet cichlide

Fakta

LatinskPtychochromis grandidieri
Størrelse21.3 cm
FødeBundlevende dyr, insekter og krebsdyr
HabitatFloder
IUCN

Ikke truet

Habitatødelæggelse

Geografisk udbredelseLangs Madagaskars østkyst
Kort

Udseende

Dens gyldne farve kan varierer over i det helt sorte. Unge dyr samt hunner har normalt sorte pletter langs sidelinjen som dog kan forsvinde efter humør. Dominerende fisk mister ofte pletterne. Her ses en ungfisk med pletterne:

Deres adfærd i naturen er ukendt

Vi ved ikke meget om hvordan de lever i naturen. De er svære at observere i naturen og deres levested forsvinder hurtigt. For at kunne fodre korrekt kigger dyrepasserne bl.a. nærmere på mund og tænder for at kunne fastslå hvad de lever af.