Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 8

Audioguide 8

Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Ulk

Ulk

Stenbider

Stenbider

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Torsk

Torsk

Tyklæbet multe

Tyklæbet multe

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Havkarusse

Havkarusse

Fakta

LatinskCtenolabrus rupestris
Størrelse18 cm
FødeSnegle og krebsdyr
HabitatStenrev
IUCN

Ikke truet

Ikke truet i naturen

Geografisk udbredelseØstlige Atlanterhav og Middelhavet
Kort

Kend en havkarusse

Havkarussen er lille, med ret store øjne og tykke læber. Den har en sort plet på rygfinnen og på halen. Normalt ser man ikke pletten på rygfinnen.

Plettens signaler

Hannen forsvarer sit territorium overfor andre hanner. Ved at rejse rygfinnen så den sorte plet bliver synlig, fortæller hannen de andre hanner, at de skal holde sig væk.

Tag på udflugt

Havkarussen foretrækker at være i områder, hvor der vokser mange alger. Derfor kan du møde den på lavt vand helt ind til 1 meters dybde. Om vinteren trækker den ud på dybere vand og er derfor sværere at få at se. Havkarussen er almindelig udbredt i Danmark.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet