Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Sneppefisk

Sneppefisk

Fiskespisende søanemone

Fiskespisende søanemone

Sønellike

Sønellike

Grøn søanemone

Grøn søanemone

Grøn søanemone

Grøn søanemone

Fakta

LatinskAnthopleura xanthogrammica
Størrelse18 cm
FødeSollys og fisk
HabitatStevrev langs kyster
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseStillehavet
Kort

Et godt forhold

Grøn søanemone er et dyr. Den har et særligt forhold til en alge, der lever i søanemones væv. Både søanemone og alge har fordel af samlivet. Anemonen beskytter algen mod snegle, og anemonen får ekstra næring af algen.

Farven styres af lyset

Grøn søanemone er stor og helt grøn. Det er algerne i søanemonens væv, der farver den. Når der er godt med sollys, vokser algerne godt, og søanemonen bliver meget grøn. Når anemonen lever i mere skyggefulde områder, bliver algernes vækst hæmmet. Så er søanemonen ikke så farverig.