Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Lille vandsalamander

Lille vandsalamander

Larve af glasmyg

Larve af glasmyg

Karusse

Karusse

Suder

Suder

Stor mosesnegl

Stor mosesnegl

Grøn frø

Grøn frø

Fakta

LatinskPelophylax k.l esculentus
Størrelse10 cm
FødeInsekter og små krebsdyr
HabitatSmå søer og vandhuller
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseEuropa og vestlige Rusland
Kort

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet