Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 4

Audioguide 4

Stør

Stør

Gedde

Gedde

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Galizisk sumpkrebs

Galizisk sumpkrebs

Galizisk sumpkrebs

Galizisk sumpkrebs

Fakta

LatinskAstacus leptodactylus
Størrelse30 cm
FødeDøde dyr og plantedele
HabitatPå bunden af floder og søer og vandhuller
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseEuropa og Mellemøsten
Kort

Ligger stille

Den Galiziske sumpkrebs skjuler sig ofte om dagen på bunden, hvor den er godt gemt imellem sten og planter. Om natten bruger den følehornene til at finde føde og bruger kløerne til at holde på føden.

Kend en sumpkrebs

Der findes 3 arter af ferskvandskrebs i Danmark. Alle lever på bunden af søer og åer. Den Galiziske sumpkrebs har de længste kløer og følehorn og farven af dens skjold er mere grønlig.

Ikke en hjemmehørende art

Krebsen kommer oprindeligt fra Tyrkiet. Den er blevet udsat i Danmark for at kunne fanges og spises af mennesker.

Udkonkurrerer den danske flodkrebs

Den Galiziske sumpkrebs er bedre til at klare kulde og forurening end den hjemmehørende flodkrebs. Dermed overtager den flodkrebsens levesteder og er et problem for den danske natur.


Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet