Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søer og floder

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Dafnie

Dafnie

Aborre

Aborre

Finnestribet ferskvandsulk

Finnestribet ferskvandsulk

Trepigget hundestejle

Trepigget hundestejle

Regnløje

Regnløje

Flodkrebs

Flodkrebs

Bitterling

Bitterling

Grundling

Grundling

Axolotl

Axolotl

Unge af gedde

Unge af gedde

Flodkrebs

Flodkrebs

Fakta

LatinskAstacus astacus
Størrelse16 cm
FødeDøde dyr og plantedele
HabitatPå bunden af floder og søer og vandhuller
IUCN

Sårbar

Flodkrebsen er truet. Dette skyldes at den flere steder er blevet udryddet af krebsepest. Sygdommen overføres fra signalkrebsen, som er indført fra Nordamerika og som flere steder har udkonkurreret flodkrebsen.

Geografisk udbredelseEuropa og nordlige Afrika
Kort

Danmarks største ferskvandskrebs

Flodkrebsen er det største krebsdyr i de danske søer. Den stiller høje krav til sit levested og findes kun i søer, hvor vandet er rent og iltrigt.

Mød en flodkrebs

Vil du gerne se en flodkrebs i naturen, må du holde dig vågen, til det bliver nat. Flodkrebsen gemmer sig nemlig mellem stenene hele dagen og kommer først frem for at jage når det bliver mørkt.

Spiser sin egen skal

Flodkrebsen kan blive 15 år gammel. Når den vokser, smider den hele sin gamle skal og laver en ny og større. Krebseskaller er lavet af kalk. For at genbruge kalken til sin nye skal, spiser flodkrebsen derfor den gamle.

Skifter farve når den koges

Ude i naturen har flodkrebsen mørke farver, men koger man krebs, bliver de røde. Dette skyldes at kun de røde farver i skallen bevares ved kogning, mens de blå, grønne og gule farvestoffer går i stykker ved høj varme.


Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev og gopler

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer