Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søer og floder

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Dafnie

Dafnie

Aborre

Aborre

Finnestribet ferskvandsulk

Finnestribet ferskvandsulk

Trepigget hundestejle

Trepigget hundestejle

Regnløje

Regnløje

Flodkrebs

Flodkrebs

Bitterling

Bitterling

Grundling

Grundling

Axolotl

Axolotl

Unge af gedde

Unge af gedde

Finnestribet ferskvandsulk

Finnestribet ferskvandsulk

Fakta

LatinskCottus poecilopus
Størrelse15 cm
FødeBundlevende dyr og alger
HabitatÅer
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseNordeuropa
Kort

Far på barsel

Hos finnestribet ferskvandsulk lægger hunnen sine æg i en fordybning på bunden, som hannen har lavet – og så stikker hun af. Hannen står derefter alene tilbage med pasning af æggene, som han vogter ihærdigt i 3-4 uger til æggene klækker.

En dansk sjældenhed

I Danmark findes den finnestribede ferskvandsulk kun i Gudenåen og Skjern Å-systemet. Den har tidligere været regnet som truet, men efterhånden som man har mindsket vandløbsforureningen, er arten nu i fremgang.


Stør

Dansk å

Under ombygning

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev og gopler

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer