Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søer og floder

Den brede å

Stør

Dansk å

Under ombygning

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev og gopler

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Sild

Sild

Brisling

Brisling

Kysttobis

Kysttobis

Sandkrabbe

Sandkrabbe

Stribet fløjfisk

Stribet fløjfisk

Europæisk hummer

Europæisk hummer

Europæisk hummer

Europæisk hummer

Fakta

LatinskHomarus gammarus
Størrelse60 cm
FødeSøpindsvin, muslinger og krabber
HabitatHård bund og stenrev
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseNordøstlige Atlanterhav og Middelhavet
Kort

Kogt hummer?

Hummerens ”kogte” udseende skyldes en mutation i hummerens pigmentering. Kun 1 ud af 10 millioner hummere har den sjældne ”kogte” farve-mutation.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer