Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 12

Audioguide 12

Audioguide 12 for børn

Audioguide 12 for børn

Lunde

Lunde

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Berggylte

Berggylte

Torsk

Torsk

Lubbe

Lubbe

Sej

Sej

Havbars

Havbars

Guldbrasen

Guldbrasen

Hvilling

Hvilling

Havkat

Havkat

Europæisk ål

Europæisk ål

Havål

Havål

Storplettet rødhaj

Storplettet rødhaj

Rødspætte

Rødspætte

Skrubbe

Skrubbe

Pighvarre

Pighvarre

Rødtunge

Rødtunge

Sømrokke

Sømrokke

Ulveål

Ulveål

Grønling

Grønling

Grønling

Grønling

Plettet grønling

Plettet grønling

Tanggrønling

Tanggrønling

Fjerpen-klippefisk

Fjerpen-klippefisk

Kobberklippefisk

Kobberklippefisk

Rød knurhane

Rød knurhane

Europæisk ål

Europæisk ål

Fakta

LatinskAnguilla anguilla
Størrelse134 cm
FødeFisk og bundlevende dyr
HabitatLangs kyster, i de største søer og de mindste grøfter.
IUCN

Kritisk truet

Den europæiske ål er kritisk truet. Det betyder, at den er i stor fare for at uddø i naturen. Ålens tilbagegang skyldes overfiskeri, forurening og at dens levesteder bliver ødelagt. Spis ikke ål Det er endnu ikke ulovligt at sælge ål, men mange supermarkeder er holdt op med det. Den Blå Planet anbefaler, at du ikke køber og spiser ål.

Geografisk udbredelseÅlen er udbredt i det meste af Europa.
Kort

En slimet fætter

Ålen er lang, slimet og har meget små skæl. Den svømmer ved at bugte kroppen fra side til side. Ålen er hårdfør. Den lever både i saltvand, ferskvand og kan klare sig på land, hvis der er fugtigt og køligt.

Aktiv i mørke

Ålen kan ikke lide lys. Om dagen gemmer den sig derfor mellem vandplanter, sten og rødder eller graver sig ned i mudder. Når mørket falder på, går den på jagt efter føde.

Ålens fantastiske forvandling

Ålens liv er omgivet af mystik. Dens liv begynder med i svømmetur på 6.000 km fra Sargassohavet til levesteder i Europa og Nordafrika. Som voksen vender den tilbage tilbage til Sargassohavet for at gyde.

Æg

Man har aldrig fundet åleæg i Sargassohavet, al viden kommer fra undersøgelser i laboratorier. Størrelse: 0,1 cm Larve

Ålelarven er bladformet. Den driver med havstrømme mod Europas og Afrikas kyster – en rejse på 1-2 år. Man aner ikke, hvad den æder undervejs. Størrelse: 1-10 cm Glasål

Larven forvandles til en gennemsigtig glasål ved Europas kyster. Den søger op i floder og åer. 50-100 mio. glasål indfanges hvert år til opdræt. Størrelse: 5 cm Gulål

I ferskvand får glasålen gul bug og kaldes gulål. Sådan ser den ud i ca. 10 år, så bliver den kønsmoden. Størrelse: op til 135 cm Blankål

Den kønsmodne ål har sort ryg, blank bug, store øjne og stopper med at spise. Den forlader søer og vandløb og sætter kursen mod Sargassohavet. Størrelse: op til 135 cm Gydeklar ål

Ålen gyder et sted i Sargassohavet, men det er aldrig lykkedes at fange en gydeklar ål på trods af mange forsøg.

Havbiologen Johannes Schmidt

I 1915-20 beskrev den danske havbiolog Johannes Schmidt for første gang ålens mystiske livscyklus. Han fangede et stort antal ålelarver forskellige steder i Atlanterhavet. De mindste larver fandt han i Sargassohavet. Schmidt konkluderede derfor, at ålens gydeplads måtte være her.

Den Blå Planet på åleekspedition

I foråret 2014 deltog en medarbejder fra Den Blå Planet på DTU Aquas åleekspedition med havundersøgelsesskibet Dana og forskere fra hele verden. Turen gik til Sargassohavet – ålens gydeområde – på jagt efter gydeklare ål og ålelarver og for at undersøge om klimaforandringer påvirker ålen. Det lykkedes ikke at fange en gydeklar ål.

Tag på udflugt

Du kan støde på ålen overalt i de danske vande – langs kysterne, i de største søer og de mindste grøfter.


Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet