Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 12

Audioguide 12

Audioguide 12 for børn

Audioguide 12 for børn

Lunde

Lunde

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Berggylte

Berggylte

Torsk

Torsk

Lubbe

Lubbe

Sej

Sej

Havbars

Havbars

Guldbrasen

Guldbrasen

Hvilling

Hvilling

Havkat

Havkat

Europæisk ål

Europæisk ål

Havål

Havål

Storplettet rødhaj

Storplettet rødhaj

Rødspætte

Rødspætte

Skrubbe

Skrubbe

Pighvarre

Pighvarre

Rødtunge

Rødtunge

Sømrokke

Sømrokke

Ulveål

Ulveål

Grønling

Grønling

Grønling

Grønling

Plettet grønling

Plettet grønling

Tanggrønling

Tanggrønling

Fjerpen-klippefisk

Fjerpen-klippefisk

Kobberklippefisk

Kobberklippefisk

Rød knurhane

Rød knurhane

Edderfugl

Edderfugl

Fakta

LatinskSomateria mollissima
Størrelse71 cm
FødeKrebsdyr, muslinger og snegle
HabitatLangs kyster
IUCN

Næsten truet

Geografisk udbredelseEuropa, Nordamerika og Sibirien
Kort

Lever sammen i store kolonier

Edderfugle kan ses overalt langs de danske kyster. Ved yngletid mødes de i store kolonier på ubeboede øer, som Saltholm ved siden af Den Blå Planet. På Saltholm findes Nordeuropas største koloni af edderfugle.

Ungerne går i "børnehave"

Så snart edderfuglens æg klækker, søger ungerne ud på vandet. Her bliver de passet i ”børnehaver” med op mod 100 ællinger. Børnehaven passes skiftevis af de voksne hunner.


Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet