Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Aborre

Aborre

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Karusse

Karusse

Trepigget hundestejle

Trepigget hundestejle

Unge af gedde

Unge af gedde

Brun dværgmalle

Brun dværgmalle

Galizisk sumpkrebs

Galizisk sumpkrebs

Dafnie

Dafnie

Fakta

LatinskDaphnia sp.
Størrelse0.5 cm
FødePlanteplankton
HabitatSøer og vandhuller
IUCN

Ikke bedømt

Geografisk udbredelseGlobal, på nær Australien
Kort

Lille krebsdyr

Dafnien er et lille krebsdyr med en gennemsigtig skal, der gør den svær at se for sine fjender. Den lever af små alger, som den suger ind i munden, ved at danne en vandstrøm med sine ben.

Hjelm og torne

I søer med mange småfisk, udvikler dafnier en høj spids hjelm på hovedet og en lang torn på bagkroppen. Tornene gør det svært for de små fisk at gabe over dafnien. Dafnien smider sit forsvar igen, hvis fiskene forsvinder.

Jomfrufødsel

Hos dafnierne er det hunnerne, der hersker det meste af året. De får unger, uden at der er hanner tilstede og får kun hunner. Dette kaldes en jomfrufødsel. Først i sensommeren begynder de at lave hanner, som kan parre sig med hunnerne.

Lille dyr – stor betydning

Når der er mange dafnier til stede, kan de spise 30 % af algerne i en sø på en enkelt dag. Alger kan være et problem i forurenede søer, hvor de i store mængder gør vandet uklart og opbruger ilten i søen. Dafniens gode appetit holder derfor algerne nede, til glæde for søens dyreliv.


Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Ulveål

Amerikansk hummer