Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 8

Audioguide 8

Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Ulk

Ulk

Stenbider

Stenbider

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Torsk

Torsk

Tyklæbet multe

Tyklæbet multe

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Fakta

LatinskLabrus mixtus
Størrelse40 cm
FødeBunddyr og små krebsdyr
HabitatBlåstak og rødnæb lever på lavt vand og ned til 200 meters dybde på hård stenet bund med mange alger.
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseNordsøen, Skagerrak, nordlige Kattegat
Kort

To i én

Hannen er blå og kaldes en blåstak, mens hunnen er rød og kaldes rødnæb. Blåstak og rødnæb er en af de mest farvestrålende arter, vi har i danske farvande. De er så forskellige, at man tidligere mente, at det var to forskellige arter.

Skifter køn

Som små er næsten alle fiskene hunner. Når de er mellem 7 og 13 år, kan de skifte køn og farve. Dør den dominerende han, skifter en af den store hunner køn og overtager flokken. Kun få begynder livet som hanner. De har så hunnens røde farve.

Æg og unger

I maj-juni måned lægger hunnen 1000 æg i en rede af alger på bunden. Reden vogtes af hannen. Æggene klækker efter 1-2 uger. Ungerne lever i det frie vand indtil efteråret. Så søger de mod bunden.

Udflugt

Blåstak/rødnæb lever i stenrev. På en snorkeltur kan du være heldig at møde denne flotte fisk. Der lever mange forskellige dyr og planter i stenrev i Danmark. Stenrevene har fået tilnavnene Nordens koralrev og Havets oaser.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet