Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søer og floder

Den brede å

Stør

Dansk å

Under ombygning

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev og gopler

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Skægtorsk

Skægtorsk

Hvilling

Hvilling

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Taskekrabbe

Taskekrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Fakta

LatinskLabrus mixtus
Størrelse40 cm
FødeBunddyr og små krebsdyr
HabitatBlåstak og rødnæb lever på lavt vand og ned til 200 meters dybde på hård stenet bund med mange alger.
IUCN

Ikke truet

Geografisk udbredelseNordsøen, Skagerrak, nordlige Kattegat
Kort

To i én

Hannen er blå og kaldes en blåstak, mens hunnen er rød og kaldes rødnæb. Blåstak og rødnæb er en af de mest farvestrålende arter, vi har i danske farvande. De er så forskellige, at man tidligere mente, at det var to forskellige arter.

Skifter køn

Som små er næsten alle fiskene hunner. Når de er mellem 7 og 13 år, kan de skifte køn og farve. Dør den dominerende han, skifter en af den store hunner køn og overtager flokken. Kun få begynder livet som hanner. De har så hunnens røde farve.

Æg og unger

I maj-juni måned lægger hunnen 1000 æg i en rede af alger på bunden. Reden vogtes af hannen. Æggene klækker efter 1-2 uger. Ungerne lever i det frie vand indtil efteråret. Så søger de mod bunden.

Udflugt

Blåstak/rødnæb lever i stenrev. På en snorkeltur kan du være heldig at møde denne flotte fisk. Der lever mange forskellige dyr og planter i stenrev i Danmark. Stenrevene har fået tilnavnene Nordens koralrev og Havets oaser.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer